Zellis

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 29.08.2014

- no vācu Geselle

- Viduslaikos cunftes meisara algots strādnieks, māceklis

Reklāma