Veclīves muižas ūdensdzirnavu rentes līgums (1907.g.)

Pievienoja: 
Filips Bobinskis, 29.08.2019

Pielikumā līgums starp Veclīves muižas renteskungu Kārli Āboliņu (Carl Ahboling) un Jāni Kapiņu (Jahn Kappin) par Veclīves muižas ūdensdzirnavu un tām piederīgās zemes izrentēšanu.

Līgums noslēgts 1907. gada 25. novembrī.

 

Glabātājs: F.Bobinskis

Reklāma