Andrieva Niedras kabineta sēdes protokols par iekšpolitisko situāciju Latvijā (24.6.1919.)

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 17.06.2014

[1919. gada 24. jūnijā, Rīgā]

Vada: ministru prezidents Andrievs Niedra. Piedalās ministri: 1) kara - Dr. T. Vankins, 2) zemkopības - J. Ansbergs, 3) tautas apgaismošanas - J. Kupčs, 4) finanšu - E. Švarcs, 5) valsts darbu - J. Kampe, 6) satiksmes - J. Liepiņš; 7) tirdzniecības J. Smits, 8) tieslietu - prof. P. Sokolovskis, 9) apgādāšanas ministrijas pārvaldnieks - A. Krastkalns, 10) valsts kontrolieris H. v. Brimmers, 11) kara ministra biedrs barons Taube.

Protokolē ministru padomes sekretārs H. Albats.

Sēdi atklāj plkst. 10.25 no rīta.

I. Ministru prezidents dod pārskatu par tagadējo politisko stāvokli un ceļ priekšā jautājumu, vai ir iespējams turpināt līdzšinējo pagaidu valdības politiku jeb vai griezties pie “ententes” valstīm ar sevišķu notu, kurā apgaismot pagaidu valdības stāvokli un nodot pilnvaras “ententes” priekšštāvju rokās.

Lēmums: 1) Griezties pie “ententes” valstu priekšstāvjiem ar sevišķu notu, kurā pēc iespējas sīki apgaismot pagaidu valdības stāvokli; 2) sūtīt ministru prezidentu un ārlietu ministra vietas izpildītāju uz Liepāju, lai stātos sakaros ar “ententes” priekšstāvjiem un nodotu augšā minēto notu; 3) notas tekstu galīgi apspriest nākamā sēdē, kuru nolikt uz plkst. 7 vakarā.

II. Ministru prezidents ceļ priekšā jautājumu, kādā veidā nodot aprēķinu valsts kontrolei par 10000 rubļiem, ko viņš saņēmis Liepājā 500 rubļu gabalos (cara naudā) priekš politiskiem nolūkiem.

Lēmums: Atstāt šo summu pilnīgi ministru prezidenta rīcībā un, ievērojot izdevumu dabu, atzīt, atsevišķas kvītes valsts kontrolei nav iesniedzamas.

III. Attiecībā uz 23. jūnija sēdē iekustināto jautājumu par kara cenzūras ieviešanu ministru padome taisa šādu lēmumu.

Lēmums: Ievest kara cenzūru priekš visiem laikrakstiem un uzdot kara ministram spert visā drīzumā vajadzīgos soļus.

Sēdi slēdz plkst. 1.10.

Andr. Niedra
J. Ansbergs

Avots: Dokumenti stāsta. Latvijas buržuāzijas nākšana pie varas. Rīga: Zinātne, 1988. 304 lpp.>Nr.100, 199.-200.lpp.

Oriģināls.

Ievietots: 10.10.2003., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu.

Glabāšanas vieta: 
LVVA, 1307.f., 1.apr., 1390.l., 55.lp.

Šķirkļi

Raksti

Iezīmes

Dokumenta veids: 
Administratīvie
Avoti: 
Atsevišķi dokumenti
Hronoloģija: 
20. gadsimts1919jūnijs24
Pilsēta: 
Rīga

Reklāma