Briņģu skolas dokumenti

Pievienoja: 
Edgars Žīgurs, 31.10.2018

1. Ziņojums Vendenes (Cēsu) rajona tautas skolu inspektoram (1916.gads). Briņģu pagasta skolas skolotāja Razeņa (Radziņa)(?) ziņo Vendenes rajona tautas skolu inspektoram, ka vēl 1916.gada 25.janvārī mācības skolā nenotiek skolnieku masveida slimošanas dēļ. Mācības ir plānots atsākt 1.februārī. Vendenes rajona tautas skolu inspektors savā atbildē lūdz informēt par mācību sākumu, norādot, ka jāņem vērā ārsta rīkojumi. Nākamajā ziņojumā (1916.gada 8.februārī) minētā skolotāja informē inspektoru, ka mācības ir atšakušās 1.februārī. Savukārt skolu inspektors lūdz skolotājai sagatavot mirušo skolnieku sarakstu un kopā ar ārsta slēdzienu iesniegt viņam.

2. Ziņas par mācībspēkiem (18.01.1911.) Veidlapā sniegtas ziņas par Briņģu skolas skolotāju Kristīni Razeņu (Radziņu)(?) Pētera meitu.

Glabāšanas vieta: 
"Vēveri", Vecpiebalgas pagasts

Pielikumi

Iezīmes

Dokumenta veids: 
Administratīvie
Avoti: 
Dokumentu krājumi
Hronoloģija: 
20. gadsimts1916janvāris
Pagasts: 
Inešu pagasts

Reklāma