Ģenerālleitnanta (obergrupenfīrera) Jekelna rīkojums par Kureļa grupas pārņemšanu savā pakļautībā (2.11.1944.)

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 01.07.2014

[dokumenta tulkojums latviešu valodā]

Austrumzemes un Ziemeļkrievijas
augstākais SS un policijas vadītājs

Novietnē, 2.11.1944.

Iesaistes štābs, I-a.

Saturs: Latviešu ģenerāļa Kureļa formācija.

1) Sākot ar 3.11.1944. ģenerāļa Kureļa formācija tiek pakļauta tieši man, un tai cieši jāsadarbojas ar Drošības policijas un drošības dienesta pavēlnieku. Pēdējam nokārtot apliecību jautājumu un pēc iespējas ātri iesniegt man paraugu.

2) Latviešu ģenerāļa Kureļa uzdevums ir:

a) ciešā sadarbībā ar Drošības policijas pavēlnieku savākt un apmācīt sevišķi izlasītus kaŗavīrus darbībai otrpus ienaidnieka frontes,

b) ciešos sakaros ar bandu cīņā iesaistītajiem augstākā SS un policijas vadītāja spēkiem pēc manām pavēlēm piedalīties bandu cīņās telpā rietumos no Plunču ezera, Kalves, un

c) aktīvi līdzdarboties zemes iztīrīšanā no patvaļīgā prombūtnē esošiem, dezertieŗiem un no iesaukšanas izvairījušamies.

3) Kureļa formācijas militāro un saimniecisko apgādi kārto Šaca bataljons Kalvē, kam iesniedzami visi pieprasījumi.

4) Ģenerāļa Kurela formācijā nedrīkst uzņemt patvaļīgā prombūtnē esošus, dezertieŗus un no iesaukšanas izvairījušos. Pieteikušies vai sagūstītie dezertieŗi u.t.t. nogādājami manā pulcēšanas vietā Talsos (SS-Ostuf. Blekmann's, I-c).

5) Ģenerālim Kurelim visdrīzākā laikā iesniegt sastāva pārskatu, ieroču pārskatu, kā arī personāla sarakstu divos eksemplāros.

Parakstījis:

SS-Obergruppenführer und
General der Polizei
Jeckeln

Par noraksta pareizību:

Hauptwachtm. der Schutzpolizei Frederich

Par tulkojuma pareizību:

virsleitnants Vairogs

(paraksts)

 

[dokumenta oriģināls vācu valodā]

Der Höhere SS-und Polizeiführer
Ostland und Russland Nord

O.N., den 2.11.1944

Einsatzstab-Ia.

Betr.: Verband des lett. General Kurelis.

1) Der Verband des Generals Kurelis wird mir mit Wirkung v. 3.11.44. unmittelbar unterstellt und ist auf enge Zusammenarbeit mit dem Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD angewiesen. Bds. regelt Ausweisfrage und legt mir baldmöglichst Muster vor.

2) Der lett. General Kurelis hat den Auftrag:

a) in enger Verbindung mit dem Befehlshaber der Sicherheitspolizei besonders ausgewählte Männer zum Einsatz hinter der fell. Front zusammenzufassen und auszubilden.

b) in enger Verbindung mit den zum Bandenkampfeingesetzten kräften des HSS u PF im Raum westl. Plunču See - Kalves nach meinem Befehl am Bandenkampf teilgenehmen und

c) bei der Säuberung des Landes von Deserteuren, Fahnenflüchtigen und Musterungssäumigen aktiv mitzuwirken.

3) Die truppendienstliche und wirtschaftliche Versorgung des Verbandes Kurelis erfolgt durch das Btl. Schatz in Kalves, dem alle Anforderungen vorzulegen sind.

4) Im verbande des Generals Kurelis dürfen Deserteure, Fahnenflüchtigen und Musterungssäumige nicht aufgenommen werden. Sich meldende oder aufgegriffene Deserteure usw. sind meiner Sammelstelle in Talsen zuzuführen (SS-ostuf. Bleckmann, Ie).

5) General Kurelis reicht schnellstens Stärkemeldung, Waffenbestandsmeldung, sowie namentliches Personalverzeichnis in zweifacher ausfertung ein.

Verteilen:

Verband General Kurelis
Bds.
Btl. Schatz
Ib
IVa
V
Stab Libau
SS-Brigf. Möller
Nachrichtlich:
OKdo. H.Gr. Nord
A.O.K. 16
Korück 584
XXXXIII. A.K.
VI.SS - Fus. A.K.

Gez. Jeckeln
SS-Obergruppenführer und
General der Polizei

 

F. d. R.
(Sign.)
Oberst d. Sch.

Avots:

Latviešu teksts - Andersons, E., Siliņš, L. Latvijas Centrālā Padome – LCP. Latviešu nacionālā pretestības kustība 1943-1945. Upsala: LCP, 1994. 496 lpp.>333.-334.lpp. (Kureļa grupas štāba adjutanta virsleitnanta Jāņa Gregora dienasgrāmata)
tulkojums - Bangerskis, R. Mana mūža atmiņas. 4.grāmata. Kopenhāgena: Imanta, 1960. 22.-23.lpp.

Vācu teksts - Andersons, E., Siliņš, L. Latvijas Centrālā Padome – LCP. Latviešu nacionālā pretestības kustība 1943-1945. Upsala: LCP, 1994. 496 lpp.>333.-334.lpp. (Kureļa grupas štāba adjutanta virsleitnanta Jāņa Gregora dienasgrāmata)

Ievietots: 22.02.2002 - latviešu teksts.
               04.07.2001 - vācu teksts.

Šķirkļi

Iezīmes

Dokumenta veids: 
Administratīvie
Avoti: 
Atsevišķi dokumenti
Hronoloģija: 
20. gadsimts1944novembris2

Reklāma