Iesniegums Vendenes–Valkas apriņķu tiesai (22.02.1891.)

Pievienoja: 
Edgars Žīgurs, 17.05.2019

Iesnieguma autors, Ansis Ozols no Ozoliņu saimniecības vēršas tiesā sakarā ar naudas piedziņas lietu no Pētera Rundeļa, dzīvojoša Celmos.

Glabāšanas vieta: 
Vēveri, Vecpiebalgas pagasts

Pielikumi

Dokumenti

Iezīmes

Dokumenta veids: 
Administratīvie
Avoti: 
Atsevišķi dokumenti
Hronoloģija: 
19. gadsimts1891februaris22
Pagasts: 
Vecpiebalgas pagasts, Inešu pagasts

Reklāma