Kocēnu pagasta IK sēdes protokols nr. 9 (Par tautas ienaidnieku saraksta papildināšanu) (24.04.1945.)

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 01.10.2014

Dienas kārtībā

I Tautas ienaidnieku saraksta papildināšana

Pārbaudot pēdējā laikā iegūtās ziņas, par vairākiem Kocēnu pagasta pilsoņiem, kuri vācu ok. snieguši palīdzību, strādnieku nodošanā un viņu mantas nodošanu vācu ok. un piesavināšanos pašu mantas pavairošanai, pagasta IK visus minētos gadījumus atzina par svarīgiem pārkāpumiem, kuru dēļ pilsoņi, kas izdarījuši minētos pārkāpumus, uzskatāmi par tautas ienaidniekiem. IK, ievērojot aprādītos apstākļus, vienprātīgi nolēma: atzīt par tautas ienaidniekiem sekojošus Kocēnu pagasta pilsoņus:

I Rozenbergu Jānis, Hermaņa d., kurš dzīvoja Brēmelēs - šādu iemeslu dēļ: sastāvēja aizsargos un piedalījās strādnieku arestos 1941.g. un pat pie strādnieku nogalināšanas. Vācu okupācijas laikā sastāvēja SD daļā un brīvprātīgi piedalījies Krievijas mežu tīrīšanas akcijā un skaitījies viens no labākajiem partizāņu iznīcinātājiem. Brīvprātīgi aizgājis līdzi vācu okupantiem. Cik līdz šim noskaidrojies, tad šī pagasta Brēmelēs atrodas viņam piederošas divas ķēves un divi kumeļi.

II Skrastiņš Jānis, Pētera d. - kurš dzīvoja Sprostos, 1941.g. iebrūkot vācu ok. piedalījies strādnieku arestēšanā un atpalikušo sarkanarmiešu vajāšanā. Pērkoņkrustietis jau no Ulmaņa laikiem un aktīvs vācu piekritējs. Pirmās dienās pēc vācu fašistu iebrukuma uzvilcis nacionālo karogu. Vācu ok. laikā piesavinājies zirgus no nezināmām saimniecībām un arī no valsts saimniecības "Tožas" atvedis cūkas un zirgus. Pārbaudot zirgu pases, izrādījās, ka tās nav kārtībā un vienam zirgam nav nekāda dokumenta. Ar saimniecības jaunsaimniekiem 1941.g. apgājies nežēlīgi, ar varu pārvēršot tos par saviem graudniekiem un paņemot pusi no visas ražas. Sakarā ar valdības dekrētu, neatdod bijušajam jaunsaimniekam b. Miķelsonam piesavināto ražu, jo tagadējās valdības rīkojumus vispār neatzīst. Lai izvairītos no ražas nodošanas, tad par b. Miķelsonu cēluši nepareizu sūdzību prokuratūrā. Jānim Skrastiņam visu nelikumību izvešanā aktīva palīdze bijusi māsa Anna Skrastiņa. Bez tam māsa Elza Skrastiņa 1941.g., būdama kā darbiniece sociālās apgādes nodaļā, piesavinājusies lielāku summu valsts naudas, ko apliecinājis brālis. Mājā tagad atrodas Anna un Elza Skrastiņas, kuras nepilda valdības rīkojumus un obligātās valsts nodevas izpildīja tikai piedziņas ceļā, kaut gan nodevas bija iespējams izpildīt. 1942.g. viņu saimniecībā 4 mēnešus nodarbināja politiski ieslodzītos.

III Kīns Eduards, Jāņa d., kurš dzīvoja Vīķos, vācu ok. laikā sastāvēja aizsargos, piedalījās strādnieku arestēšanā, starp citu arestējot strādnieku Nikolaju Merkuru, piespiežot tam apmainīt pret vācu markām 1500 rubļus padomju naudas. Ar saviem 10ha jaunsaimniekiem izrēķinājās, pataisot tos par saviem kalpiem, un pēdīgi izdzinis no telpām. Bijis aktīvs okupantu piekritējs un atbalstītājs, par ko apcietināts.

IV Bankavs Mārcis, Dāva d., kurš dzīvoja Briežos, bijis aktīvs aizsargs - vācu okupantu atbalstītājs un piedalījies strādnieku arestos un konfiscējis velosipēdus. Darbojies kā slepenais aizsaargs un pabalstījis vācu okupantus, par saviem noziegumiem apcietināts.

V Okšis Kārlis, Jāņa d., kurš dzīvo Krāsniekos, bijis aktīvs vācu ok. atbalstītājs. Vācu armijai atkāpjoties, brīvprātīgi bēdzis līdzi vāciešiem. Nogriežot vāciešiem atkāpšanās ceļu, atgriezies atpakaļ. Kārlim Okšem piederēja trīs zirgi, no kuriem vienu bez IK atļaujas pārdevis uz citu pagastu. Viņa dēls Vilis Okšis sastāvēja SD vienībā un bijis viens no aktīvākajiem strādnieku kāvējiem un šāvējiem. Brīvprātīgi aizgājis līdz vācu okupantiem.

VI Gorkšs Jānis, Mārča d., kurš dzīvo Ķērkšās - aktīvs vācu ok. atbalstītājs, strādnieku nodevējs un izkalpinātājs. Nodevis b. Dunduru, kurš apcietināts un ievietots Salaspils vergu nometnē, no kurienes tas pazudis bez vēsts. Saviem 1941.g. jaunsaimniekiem atņēmis visu ražu un piespiedis sev kalpot. Viņa dēls brīvprātīgi aizgājis līdz vācu armijai kā brīvprātīgais.

VII Mucenieks Augusts, Jēkaba d., dzīvo Meirānos, bij. aktīvs vācu atbalstītājs - strādnieku izkalpinātājs. Viņa dēls - Jānis Mucenieks bija aktīvākais aizsargs, piedalījies strādnieku arestos un pat šaušanā. Jānis Mucenieks nomāja Gropaču māju un, vācu armijai bēgot, brīvprātīgi aizgājis līdz, pametot savu zirgu pie tēva Meirānos. Mucenieks Jānis brīvprātīgi piedalījies Krievijā mežu tīrīšanas akcijā, izceļoties ar savām briesmonībām.

[ar treknu šriftu - historia.lv izcēlumi]

Glabāšanas vieta: 
Valmieras zonālais valsts arhīvs. 161.f., 1.apr., 2.lieta, 21.,22.lp.

Iezīmes

Dokumenta veids: 
Administratīvie
Avoti: 
Atsevišķi dokumenti
Hronoloģija: 
20. gadsimts1945aprīlis24
Pagasts: 
Kocēnu pagasts

Reklāma