Latvijas Komunistiskās partijas CK biroja sēdes protokols par rīcību sakarā ar gaidāmo Latvijas PSR Augstākās Padomes Deklarācijas par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu pieņemšanu (3.5.1990.)

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 23.07.2014

Dienesta vajadzībām

Latvijas Komunistiskās partijas CK biroja sēdes
PROTOKOLS Nr. 5

1990.gada 3.maijā

Sēdi vadīja: A.Rubiks

Piedalījās:

Latvijas KP CK biroja locekļi:

V.Baranovs, L.Kaļiņina,
A.Klaucēns, O.Potreki,
V.Rimaševskis, I.Skujiņš,
T.Trubinš

Latvijas KP CK locekļi:

A.Beluha, I.Garajevs,
G.Loskutovs, J.Ļaļins,
V.Millers, J.Rudzītis,
V.Serdjukovs, A.Vasiļonoks

Latvijas KP Centrālās kontroles
un revīzijas komitejas loceklis

V.Akmentiņš

Latvijas KP CK daļu vadītāja
vietnieks

V.Pataņins

4. Par Latvijas PSR Augstākās Padomes sesijas pirmās dienas rezultātiem un Latvijas Komunistiskās partijas deputātu frakcijas taktiku līdz 1990.gada 4.maijam
______________________________________________________________
(Biedri Rubiks, Rimaševskis, Klaucēns, Trubiņš, Baranovs, Millers, Britāns, Valters, Potreki, Ščerbakovs, Lopatins, Loskutovs, Kaļiņina, Rudzītis, Bugajs, Aleksejevs)

1. Uzdot bb.A.Rubikam, J.Trubiņam, O.Potreki, V.Milleram un J.Britānam sagatavot tekstu runai sesijā 1990.gada 4.maijā.

2. Uzdot bb.V.Žarkovam un V.Terehovam kopā ar partijas Rīgas pilsētas rajonu komiteju pirmajiem sekretāriem veikt darbu, kas rosinātu Rīgas un Daugavpils darba kolektīvus atbalstīt Latvijas Komunistiskās partijas koncepciju par Latvijas PSR valstisko formu.

3. Uzdot bb.I.Skujiņam, V.Serdjukovam un A.Vasiļonokam sagatavot protesta paziņojuma tekstu sakarā ar gaidāmo deklarācijas “Par Latvijas valstisko suverenitāti” pieņemšanu.

Avots: Vēstures avoti. Latvijas Vēsture. 1996., Nr.4(23), 67.-68.lpp.

Ievietots: 05.11.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu.

Glabāšanas vieta: 
LVA PA, 101.f., 65.apr., 28.l., 102.lp.

Reklāma