Latvijas Komunistiskās partijas CK sekretāra Alfrēda Rubika vēstule PSRS prezidentam Mihailam Gorbačovam par pilsoņu komiteju darbību (20.4.1990.)

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 22.07.2014

[dokumenta tulkojums latviešu valodā]

Padomju Sociālistisko Republiku Savienības
Prezidentam
biedram M.S.Gorbačovam

Latvijas PSR pēdējā laikā antipadomju un nacionālistu spēki ir izvērsuši plašu politisku kampaņu pilsoņu komiteju aktivizēšanā, Latvijas pilsoņu kongresa sasaukšanā.

Pēc Latvijas Tautas frontes radikālā spārna un citu politizētu sabiedrisko kustību un grupu iniciatīvas, pilsoņu komitejas uzskata sevi par alternatīvu veidojumu valsts varas orgāniem, lai pārveidotu Latvijas PSR politisko statusu.

Pilsoņu komitejas, veicot Latvijas pilsoņu reģistrāciju, ir pielaidušas (veikušas) prettiesisku akciju. Par pilsoņiem tiek atzītas tās personas, kam bija Latvijas pilsonība līdz 1940.gada 17.jūnijam un viņu pēctečiem.

Latvijas PSR Augstākās Padomes prezidijs 1989.gada 13.jūlijā savā lēmumā atzina “Pilsoņu komiteju veidošana un darbība atzīta par nelikumīgu un tādu, kas ir pretrunā ar Latvijas PSR Konstitūciju un esošo likumdošanu”, un tomēr ne Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijs, ne arī vietējie valsts varas orgāni nav panākuši šā lēmuma izpildi. Pilsoņu komitejas turpina savu prettiesisko darbību.

Patreiz notiek vēlētāju reģistrācija un Latvijas pilsoņu kongresa delegātu vēlēšanas. Presē publicētie kongresa dokumentu projekti liecina, ka tie tiek virzīti pret padomju iekārtas konstitucionāliem pamatiem. Patvarīgi piesavina kongresam “tautas parlamenta statusu”, tiesības pārstāvēt pamatiedzīvotāju intereses, tā organizatori atklāti iestājas ar prasībām atjaunot Latvijas valstiskumu uz 1922.gada Latvijas Republikas Konstitūcijas pamatiem. Šajā nolūkā izvērš propagandas darbu, lai ietekmētu iedzīvotājus, tiek veikts tiešs spiediens uz Latvijas PSR deputātiem.

Sakarā ar priekšā stāvošās Latvijas PSR Augstākās Padomes sesijas sēdi, pilsoņu komiteju antikonstitucionālais darbības raksturs var nopietni sarežģīt stāvokli republikā.

Latvijas Kompartijas CK sekretārs
A.Rubiks [ir paraksts]

2-LL
20.04.90.

Avots: Vēstures avoti. Latvijas Vēsture. 1996., Nr.4(23), 65.-66.lpp.

Ievietots: 05.11.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu.

Glabāšanas vieta: 
LVA PA, 101.f., 65.apr., 33.l., 95.-96.lp.

Reklāma