Latvijas Pagaidu valdības Vidzemes apgabala apsardzības priekšnieka pulkveža Jāņa Apiņa ziņojums apsardzības ministram Jānim Zālītim par Latvijas bruņoto spēku formēšanas gaitu Vidzemē (13.12.1918.)

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 15.06.2014

[1918. gada 13. decembrī, Cēsīs]

Paziņoju sekošo par formēšanu:

1) Par formēšanu Valkā man nav nekādas ziņas ienākušas. Valmierā saformēti tikai pieci cilvēki, citi atturas, baidīdamies lielinieku atriebību un bezvaldības stāvokli, kāds valda Valmierā. Cēsīs saformēti un apbruņoti 15 cilvēki, bez tam pieteikušies 12 studenti. Cēsīs nav pārtikas priekš lielākas karaspēka daļas, piem., rotas. Tiek sperti soļi, lai pārtika būtu pienācīgā vairumā. Valmiera ir nodrošināta ar pārtiku. Rīt notiek Cēsīs reģistrēto virsnieku sapulce. Iz ziņām, kuras saņemtas no Valmieras un Cēsīm, ir redzams, ka nav cerības ieročus uz vietas dabūt. Vācu kara valde, kā redzams, šinī lietā ir bezspēcīga, jo faktiskā vara atrodas “Soldatenraht’a”[1] rokās; vietējie soldātenrāti gaida šinī lietā direktīvas no Zentralsoldatenrata Rīgā. Ramockā [Ieriķos], pēc palkavnieka Kalpaka ziņojumiem, nav iespējams organizēt rotu. Rotas organizēšana pārnesta uz Cēsīm.

Ņemot vērā augšā izteikto, nav cerību īsā laikā saformēt rotas uz vietām; lūdzu spert attiecīgus soļus, lai saformētās rotas sūtītu no Rīgas sūtīt no Rīgas,[2] kā arī ieročus: flintes, ložmetējus un amunīciju, un arī artilēriju.

2) Ziņas par lielinieku kustību: lielinieku bandas nav virzījušās tālāk. Viņas atrodas Oppes [Apes] st.[acijas]-Stukmaņu [Pļaviņu], dzelzceļa līnijā. Vispārīgi lielinieki turas dzelzceļu [tuvumā], tālu zemes iekšienē nevirzās. Lielinieku spēki vispār ir mazi. Stukmaņos vilcienā atrodas apmēram 40 cilvēku. Jaunpiebalgā nekāda lielinieku uzstāša[nā]s nav bijuse. Cēsīs pagājušo nakti lielinieki izlipinājuši uzsaukumu latviešu un vācu valodā ķerties pie ieročiem. Vācu karaspēks paliek līnijā Valka-Cēsis apmēram līdz 20. decembrim, līdz tam laikam nekāda aktīva uzstāšanās no lielinieku puses nav gaidāma. Smiltenē pēc pēdējām ziņām notikušas laupīšanas: izlaupīts viens privātveikals un dzelzceļu stacijas zeighauss[3].

3) Par politisko stāvokli: Valmiera pašu laiku atrodas bez kādas varas. Apriņķa pārvalde ir pārņemta, bet faktisko kārtības uzturētāju policistu ir ļoti maz. Vācu pilsētas dome ir nolikuse savu varu, bet jaunā pilsētas valde-dome nav stājusies savā vietā. Vietējie iedzīvotāji ļoti uztraukti. Viņi tiek terorizēti no vietējiem lieliniekiem ar draudiem. Vietējie lielinieki gaida ienākot Krievijas lieliniekus, lai varētu uzstāties atklāti un izrēķināties. Cēsīs stāvoklis drošāks.

Lūdzu izsūtīt uz Apsardzības štāba vārdu pieci tūkstoši rubļu priekš kontrizlūkošanas nodaļas dibināšanas. Lūdzu arī atjaut ieroču iegādāšanu pirkšanas ceļā.
 

Vidzemes apgabala apsardzības
priekšnieks Apinis

Adjutants [paraksts nesalasāms]
 

Avots: Dokumenti stāsta. Latvijas buržuāzijas nākšana pie varas. Rīga: Zinātne, 1988. 304 lpp.>Nr.32, 88.-89.lpp.

Oriģināls.

[1] Kareivju padomes (vācu valodā).
[2] Tā tekstā.
[3] No vācu valodas - stacijas uzgaidāmās telpas.

Ievietots: 04.08.2003., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

Glabāšanas vieta: 
LVVA, 1899.f., 2.apr., 278.l., 15.lp.

Šķirkļi

Raksti

Iezīmes

Dokumenta veids: 
Militārie
Avoti: 
Atsevišķi dokumenti
Hronoloģija: 
20. gadsimts1918decembris13

Reklāma