Ziemeļlatvijas brigādes pavēlniecības vēstule Latviešu atsevišķās brigādes komandierim pulkvedim Jānim Balodim ar prasību precizēt nostāju bruņota konflikta gadījumā ar Rīdigera fon der Golca spēkiem

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 03.10.2013

[1919. g. 17. jūnijā]
 
[Tulkojums no krievu valodas]
 
1). Vai pulkvedim Balodim ir zināms, ka fon der Golcs izsludinājis igauņus un Ziemeļlatvijas latviešus par boļševikiem un saviem ienaidniekiem? Vai pulkv. Balodis šai jautājumā ir solidārs ar fon der Ģolcu?
 
2) Vai kauju gadījumā starp mums un fon der Golca karaspēku pulkv. Balodis piesliesies mūsu vai Golca pusē? Atbilde vēlama skaidra, noteikta un rakstiska.
 
3) Ar sava karaspēka pārgrupēšanu acīmredzot saskaņā ar vāciešu rīkojumu pulkv. Balodis, kamēr viņa attieksme pret Ziemeļlatviju un Igauniju oficiāli nav zināma, nostāda Ziemeļlatvijas karaspēku apdraudētā stāvoklī un sekmē fon der Golca un Flečera kaujas mērķus, un atnes labumu ne brīvajai Latvijai, bet Niedras viltus valdībai.
 
4) Dienvidlatviešu brigādes karaspēka pārvietošanā saskatāma sabiedroto noteiktā pamiera pārkāpšana, un vācieši, visai iespējams, ar nodomu izvirza Dienvidu brigādes daļas, lai viņu sadursmes gadījumā ar Ziemeļlatvijas un Igaunijas daļām visu vainu un atbildību uzveltu pulkveža Baloža, Ziemeļlatvijas un Igaunijas daļām.
 
Pulkvedim Balodim jābūt skaidram, ka viņa karaspēka izvirzīšanās bez pamiera noteikumu pārkāpuma seko, gadījumā, ja viņa karaspēks netiks atvilkts atkal atpakaļ iepriekšējās vietās, nenovēršama sadursme ar Ziemeļlatvijas un Igaunijas karaspēku. Visnopietnākā veidā piegriežam pulkveža Baloža uzmanību tam, ka viņš, turpinot palikt attiecībā pret mums nenoteiktā stāvoklī, kalpo par provokācijas ieroci vāciešiem pret mums.
 
5) Tāpēc pulkvedim Balodim tiek ierosināts vai nu pārnākt nekavējoties pie mums, vai ieņemt fronti no Jaungulbenes līdz Daugavai pret boļševikiem.
 
6) Brīvās Latvijas interesēs nepieciešams apvienot komandantūru lietas Vidzemē. Vēlams komandantūru darba saskaņošanai pakļaut viņas kopējam centram, t.i., aizmugures priekšniekam pulkv. Miglavam, kurš apgādās viņas ar instrukcijām un kopējā darba plānu. Pie tam ārkārtīgi svarīgi, lai mobilizētie ļaudis, zirgi un rekvizējamie produkti, priekšmeti un nodokļi nekādā gadījumā nenonāktu pie vāciešiem, bet atnestu labumu pulkveža Baloža brigādei vai Ziemeļlatvijas brigādei.
 
Ziemeļlatvijas brigādes priekšnieka v.i.,
ģenerālštāba apakšpulkvedis Ozols
 
Ziemeļlatvijas aizmugures priekšnieks
apakšpulkvedis Miglavs
 
Avots: Dokumenti stāsta. Latvijas buržuāzijas nākšana pie varas. Rīga: Zinātne, 1988. 304 lpp.>Nr.99, 197.-198.lpp.
 
Ievietots: 10.10.2003., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu
Glabāšanas vieta: 
LVVA, 1526.f., 1.apr., 391.l., 31.-32.lp.

Šķirkļi

Raksti

Personas

Iezīmes

Dokumenta veids: 
Militārie
Avoti: 
Atsevišķi dokumenti
Hronoloģija: 
20. gadsimts1919jūnijs17

Reklāma