Apbūve Tukumā, Brīvības laukumā 21.

Pievienoja: 
Filips Bobinskis, 06.11.2022

Apraksts

Šajā attēlu galerijā ir publicēti Alfrēda Laimoņa Ekerta (1922-1998) 20. gadsimta 2. pusē uzņemti fotokadri, kuros iemūžināta apbūve adresē Brīvības laukums 21, Tukums. Citas vēsturiski lietotās zemes gabala adreses: Tirgus laukums 3, Brīvības laukums 3, Sarkanais laukums 3. Vēsturiskajā gruntsgabalā ietilpuši arī zemes gabali un apbūve, kuri pēc mūsdienu iedalījuma atrodas adresēs Avotu iela 4 un Avotu iela 6.

Lielākā daļā attēlu redzama divstāvu saimniecības ēka, kas atradās pagalma R malā. Tā bijusi koka guļbūve ar mansarda jumtu, kas segts dakstiņiem. Otrā stāva līmenī ēkai bija slēgta galerija ar sīkrūšu logiem.

Līdzās lielajai saimniecības ēkai bijušas vairākas mazākas saimniecības ēkas,  palīgbūves. Tikai vienā no apzinātajiem A. L. Ekerta fotoattēliem ir  nedaudz redzams arī 18. gadsimta vidū celtais zemes gabala ielas nams.  Kadros no blakus esošās Avotu ieliņas redzams zemes gabala A malā esošais pagalma nams.

Precīzs laiks, kad tapušas aplūkojamās A.L Ekerta fotogrāfijas, nav zināms. Pieļaujams, ka tas bijis 70. gados. Šo fotoattēlu orģinālu glabātājs - F.Bobinskis.

Gruntsgabala  kopskatam  galerijā pievienots nezināma autora fotoattēls ar Tukuma ainavu no grāmatas "Latvijas pilsētas valsts 20 gados" (1938), kā arī J.K.Broces zīmēts 18. gadsimta beigu Tukuma centrālās daļas plāns.

 

Ziņas par īpašuma vēsturi

Fotogrāfijās fiksētā zemes gabala ielas nams ir celts 1758. gadā un ir viens no senākajiem līdz mūsdienām nonākušajiem Tukuma namiem. Ēku būvējis ārsts un aptiekārs Johans Gotlobs Groške (1714-1777).

19. gadsimtā šeit atradies Štēmera krogs.

19. gadsimta otrā pusē šajā īpašumā saimniekojusi tirgotāju Veinbergu dzimta. 1860. gadā zemes gabalā minēts ērbērģis, dzīvojamā māja, dārza mājiņa un augļu dārzs. 19. gadsimta beigās, gadsimtu mijā veikta vairāku īpašuma ēku pārbūve, jaunu saimniecības ēku būvniecība.

20. gadsimta sākumā gruntsgabala ielas nams tika iznomāts dažādiem tirgotājiem un kantoriem. Arī pēc Latvijas okupācijas un īpašuma nacionalizēšanas šeit notikusi tirzniecība,  sadzīves paklpojumu sniegšana. Dažādas pilsētas iestādes izmantoja pagalma saimniecības ēkas kā noliktavas.

Aplūkotā pagalma apbūves stāvoklis 20. gadsimta 60.-70. gadu mijā  ir iemūžināts kinokadros dažās mākslas filmas "Vella kalpi" (1970) epizodēs. 

Ar gruntsgabala ēku stāvokli 20./ 21. gs. mijā var iepazīties Tukuma muzeja 2007. gadā izdotā A.Ozolas grāmatā "Tukums. Vecpilsēta. Ielas un nami, to iedzīvotāji" publicētās J.Vītola 1999. un 2004. gadā tapušās fotogrāfijās. Tajās redzams, piemēram,  ka divstāvu noliktavas ēkas sliktā stāvoklī bijušais mansarda jumts ticis nomainīts pret vienkāršākas konstrukcijas jumtu, ēkas otrā stāva galerijai vairs nav bijusi ārsiena u.t.t.

Laika gaitā kopš iepriekš nosauktajām ēku fotofiksāciju reizēm daļa gruntsgabala saimniecības ēku ir nojauktas, vēl kādām samazināts to vēsturiskais apjoms, pārbūvēta jumtu daļa.

Gruntsgabala ielas namā šobrīd darbojas dārzkopības veikals un Tukuma muzeja galerija "Durvis", kuras nosaukuma izvēli rosinājušas iekštelpu remonta laikā atsegtas 18. gadsimta durvis. Kopš 2017. gada šī ēka ar nosaukumu "Vecā aptieka" ir iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.

 

Literatūra

Agrita Ozola   Tukums. Vecpilsēta. Ielas un nami, to iedzīvotāji. - Tukums, 2007, 157 -160. lpp.

Iezīmes

Pilsēta: 
Tukums
Rādītāji: 

Reklāma