Āšķipu klēts fotofiksācija (05.11.2017.), II daļa

Pievienoja: 
Historia.lv, 18.02.2018

Apraksts

Izvērtējot Āšķipu (oficiāli Skujnieku) klēts konstrukciju un arhīva materiālus, var secināt, ka klēts aptuvenais celšanas laiks varētu būt no 1890.–1910.g., tas ir laiks, kad vienu saimniecību apsaimnieko divi brāļi. Mūsdienās klēts ir saglabājusies tikai daļēji. Pilnībā ir izzudušas koka konstrukcijas virs pamatiem ēkas kreisajā pusē. Līdz ar to no kādreizējās divtelpu klēts ir saglabājusies tikai viena telpa. Laika gaitā mainījusies arī klēts jumta konstrukcija, un  20.gs. 30-tajos gados klēts galā, izmantojot vecās rijas (tās vietu dabā tagad iezīmē neliels pacēlums un sabrukušās krāsns paliekas) baļķus, piebūvēta pūnīte.

Galerijas

Vietas

Iezīmes

Pagasts: 
Brantu pagasts

Reklāma