Austrālijas trimdas latviešu tautas deju kopas “Saules josta” 1984. g. PBLA Dziesmu dienu Minsterē uzveduma “Mārpuķīte” programma

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 04.07.2019

Reklāma