Biedrības «Latvju Jaunatne» Liepas nodaļas atklāšana (1932)

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 15.03.2019

Apraksts

"Lieli svētki Liepā, šodien Liepas pagastam (Cēsu apr.) lieli svētki. Notiks biedrības «Latvju Jaunatne» Liepas nodaļas atklāšana un Liepas novada dziesmu svētki. Svētkus ievadīs ar garīgu aktu plkst. 16 b-bas «Nākotne» namā māc. K. Šiliņš, pēc tam b-bas «Latvju Jaunatne» Liepas nodaļas atklāšana, apsveikumi un māksl. E. Brastiņa priekšlasījums:”Latvju jaunatnes mērķi un uzdevumi". 
Priekšlasījumam sekos kopējs gājiens uz svētku turpinājuma vietu «Ellīti», kur notiks apvienoto Raunas, Veselavas, Mārsnēnu un L. Z. S. Liepas nod. jauktu un vīru koru koncerts diriģentu: Dr. Skaidrā, Rāceņa un Z.Baiža vadībā."

1932.08.14 "Latvijas Kareivis"

Attēls no Aivara Viļņa kolekcijas.

Iezīmes

Pagasts: 
Liepas pagasts
Hronoloģija: 
20. gadsimts
1932
Rādītāji: 

Reklāma