Kokneses Vistu krogs

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 26.10.2022

Apraksts

Kokneses Vistu krogs (Kokneses muižas krogs) kā krogs bez nosaukuma iezīmēts L.A.Mellīna 1791.g. sastādītajā Rīgas apriņķa kartē. Nosaukums Vistu krogs (Wiste) parādās Rikera 1839.g. Vidzemes speciālkartē.

Krogus ēka daļēji pārbūvēta par dzīvojamo māju, šobrīd pamesta. Atrodas Koknesē, Blaumaņa ielā 26.

Iezīmes

Pilsēta: 
Koknese

Reklāma