Kubalu skola

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 26.08.2016

Apraksts

Kubalu (Kubeles) skola, kurā tagad ierīkots muzejs, atrodas Dundagas pagastā, Sausteres ciemā. Uz skolu var nokļūt, braucot pa Talsu-Dundagas ceļu (P 125), no kura, sekojot brūnajai kultūras pieminekļa norādes zīmei, apmēram 5km pirms Dundagas jānogriežas pa labi. 

Skolā kopš tās sākuma dzīvojis un strādājis par skolotāju viens no pirmajiem latviešu kultūras darbiniekiem - Ernests Dinsbergs (1816.-1902.). Skolā viņš nostrādājis četrdesmit gadus, latviešu literatūrā septiņdesmit.

Muzejs

Muzejā var iepazīties ar klases iekārtojumu, kāds atbilst 19.gadsimta beigām. Tur skatāmi Kubalu skolas skolēnu domrakstu paraugi (19.gs.vidus), var iepazīt tā laika lauku skolās lietotās mācību grāmatas un piederumus – grifeles, tintnīcas, novērtēt mūzikas instrumentu – harmoniju. Atsevišķa ekspozīcija stāsta gan par skolotāju E.Dinsbergu, gan par dažiem pazīstamākiem šīs skolas skolniekiem: Krišjāni Baronu (folklorists, rakstnieks), Frici Dravnieku (pedagogs, rakstnieks).

Pēc paša E.Dinsberga projekta 1878. gadā izbūvētajā jumtistabu dzīvoklī saglabātas arī viņa darinātas mēbeles. Iespējams iepazīt rakstnieka grāmatu orģinālizdevumus. Pavisam iznākušas ap pusotra simta E.Dinsberga grāmatu, no kurām daudzas, ievērojot to saturu un tematiku, latviešu valodā sastopamas pirmo reizi. To vidū pirmā bilžu grāmata (1861), pirmais ģeogrāfijas atlass (1861), pirmā bērnu stāstu grāmatiņa (1866), pirmā dzejas antoloģija latviešu valodā (1868), pirmā mācību grāmata jūrskolām (par navigāciju, tulkojums, 1869); pirmais mīlestības paraugvēstuļu izdevums (1870), pirmā dzejoļu grāmatiņa bērniem (1873), pirmā bērnu audzināšanas rokasgrāmata (1874), pirmā bērnu lasāmgrāmata (1878) pirmā grāmata par Eiropas tautu etnogrāfiju (1878), pirmā luga bērniem (1878), pirmais Homēra Odisejas tulkojums latviešu valodā (1890), pirmais pasaules vēstures izdevums (1892.-1902). 

Atjaunotajā saimniecības ēkā, 1849.g. celtajā stallī, muzeja apmeklētāji var gūt ieskatu skolas sētas vēsturē, muzeja etnogrāfisko priekšmetu krājuma kolekcijā.

Pēc muzeja ekspozīcijas iepazīšanas var izlocīt kājas pastaigu takās, kas, iezīmējot skolas zemes lietojumu muižas laikā, piedāvā iepazīt skolas sētas ainavu un atpūtas brīdi katram ceļotājam. 

Skola

Skola celta 1842.g., netālu no vecajām, pussabrukušajām Kubalu mežsargmājām, kurās bijušais muižas kučieris, par skolotāju ar mācītāja atbalstu kļuvušais vēlākais rakstnieks, dzejnieks un kultūras darbinieks E.Dinsbergs nožēlojamos apstākļos mācīja apkārtnes bērnus no 1838.g.

1843. g. sākumā darbu uzsākusī Kubalu skola bija pirmā un 28 gadus arī vienīgā zemnieku bērnu skola Dundagas muižā. Tas ir senākais līdz mūsdienām saglabājies guļbūves konstrukcijā veidotais skolas nams Latvijā. 

Ar nelieliem pārtraukumiem Pirmā un Otrā pasaules kara gados skola savu darbību turpina līdz pat krievpadomju okupācijas laikam, kad 1964.gadā to slēdz. Kādu brīdi ēka stāv tukša, tad pirmajā stāvā ierīko dzīvokļus.

Lielā mērā pateicoties rakstnieka Herberta Dorbes ierosmei un neatlaidībai skolu izdodas saglabāt, ierīkojot tajā muzeju.

Jau 1964.gada 4.septembrī H.Dorbe rakstīja vēstuli Latvijas Padomju rakstnieku savienības sekretariātam, ierosinot: “(..) jautājumu par Ernesta Dinsberģa memoriālā muzeja nodibināšanu un izveidošanu viņa vārdā nosauktās skolas telpās, kur varētu ietilpt arī klase ar iekārtojumu, kas atainotu Latvijas lauku skolu stāvokli pag. gadsimta sākumā, kādos apstākļos mācījās toreiz bērni un strādāja tautskolotājs (Dinsberģis sācis skolā strādāt pie skala uguns ar vienu vienīgu mācību grāmatu visam skolas kolektīvam), jo šādu piemiņas godināšanu Ernests Dinsberģis – šis Dundagas kalpa dēls, tautskolotājs un rakstnieks – pamatoti ir pelnījis. Piezīmējams, ka muzejs būtu apmeklētājiem ļoti pieejamā vietā – tikai kādu kilometru no autobusa pieturas uz Venstpils – Dundagas – Talsu autostrādes”.

Padomju vara ar muzeja ierīkošanu gan nesteidzas, taču, ņemot vērā piedāvājuma atbilstību marksistiskās vēstures dogmām un ideoloģijai, lēmums tiek pieņemts un 1972.gada 13.maijā te atklāj muzeju Ernestam Dinsbergam. Kopš 1992.gada muzeja darbību finansē Dundagas pagasts, kas vēsturiski ir ēku un skolas zemes īpašnieks.

Avots:

kubalmuz.lv

Iezīmes

Pagasts: 
Dundagas pagasts
Hronoloģija: 
19. gadsimts

Reklāma