Līvānu Ebreju kapi

Apraksts

Līvānu ebreju kopiena izveidojusies 19. gadsimtā. 1935. gada tautas skaitīšanas laikā 28% no pilsētas iedzīvotājiem bijuši ebreji.

Mirušo ebreju apglabāšanai Līvānu Pilsētas kapos tika izveidota atsevišķa nodalīta teritorija, kurai bijis mūra žogs un augsti velvjveida vārti. Ebreju kapos atradusies neliela kapliča, un, spriežot pēc vēsuriskās periodikas, arī sarga mājiņa.

Apbedīšanas pakalpojumu sniegšanai starpkaru periodā Līvānos darbojās "Līvānu žīdu apbedīšanas biedrība "Hevra Kadišo"".

Līvānu ebreju kopiena tika iznīcināta nacistiskās Vācijas okupācijas laikā 1941. gadā. Līdz ar to mirušo apbedīšana Līvānu Ebreju kapos tika pārtraukta.

Padomju okupācijas periodā Līvānu Ebreju kapi bijuši ļoti nolaisti. Esot pat bijuši gadījumi, kad zagtas kapu plāksnes jaunu plākšņu izgatavošanai. Autors dzirdējis arī stāstus par it veiktām kapavietu atrakšanām, lai meklētu "žīdu zeltu".

Vēsturiskās kapsētas teritorija tika sakopta 2007. gadā. 

Foto: F.Bobinskis, 22.07.2016

Iezīmes

Pilsēta: 
Līvāni
Hronoloģija: 
20. gadsimts