Mālpils muiža (05.04.2021)

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 03.05.2021
Organizācija: 

Apraksts

Kā pilsmuiža Mālpils muiža (Lemburg, Schloß) pastāv jau no 15.gs. Mālpils ordeņa pils tiek sagrauta poļu-zviedru karā (1600 – 1621) un vairāk atjaunota netiek. Pils vietā 17.gs. pastāv muižas administratīvais centrs ar koka apbūvi.

Uz tagadējo vietu muižu pārceļ 18.gs. vidū, 1760.g. uzceļot mūra kungu māju. Šajā laikā izveidoja arī muižas centra sākotnējo apbūvi, muižas parku un izraka dīķi.

Ap 1880.g. pārveidoto ēku nodedzina 1905.g.revolūcijas laikā, naktī no 27. uz 28.novembri. Izdega pilnīgi visas koka daļas, paliekot tikai mūra sienām. Pēc A. fon Grotes pasūtījuma laikā no 1907. līdz 1911.g. ēku atjaunoja. Atjaunošanas projektu izstrādāja arhitekts Vilhelms Bokslafs, kurš ēku stilizēja pārliecinošās agrīnā klasicisma formās.

Pēc 1920. gada agrārās reformas muižas ēkās atradās Mālpils sešklasīgā pamatskola, bet 1929. gadā to nodeva Latvijas Nacionālo atvaļināto karavīru biedrībai, kas nolēma bijušajās muižas ēkās ierīkot sanatoriju ''Lāčplēši''. 1935. gadā bijušās muižas ēkas nopirka Mālpils pienotavas grāmatvedis Teodors Kerselis.

Pēc Latvijas okupācijas 1940. gadā ēkas nacionalizēja, te atradās Mājturības tehnikums (1940-1949), 1949. gadā tajās atvēra Mālpils Hidromeliorācijas un celtniecības tehnikumu, kas šeit pastāvēja līdz 1965. gadam. Dārza māja tika pārbūvēta un tur ierīkotas audzēkņu guļamistabas. Kādreizējās oranžērijas vietā ierīkoja mazgātuves un tualetes, tika aizmūrēta parādes durvju aile. Bijušajā stallī un ratnīcā ierīkoja mehāniskās darbnīcas un dzīvokļus. Arī pārējās muižas kompleksa ēkas tika pārveidotas par dzīvokļiem un darbnīcām, pakāpeniski ejot postā. 1965. gadā bijušajās muižas ēkās izvietojās Mālpils sovhoza administrācija, bet 1966. gadā šeit iekārtoja Mālpils Zemkopības un meliorācijas muzeju. 1992. gadā Mālpils muižu atdeva T. Kerseļa mantiniekam Andrim Kerselim, bet 2003. gadā to nopirka Aldis Plaudis, kas 2006.-2008. gadā veica pamatīgus restaurācijas darbus.

Mālpils muiža no putna lidojuma (Jāņa Kukaiņa drona video) ŠEIT.

Iezīmes

Pagasts: 
Mālpils pagasts
Rādītāji: 

Reklāma