Padomju brāļu kapi Ludzas rajonā

Apraksts

LNA Rēzeknes ZVA glabājas „Latvijas dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības centrālās padomes Ludzas rajona nodaļas” fonda materiāli. Tajā esošajos dokumentos ir atrodamas ziņas par Padomju laika brāļu kapiem, kas uzstādīti Ludzas rajona teritorijā laikā pēc Otrā pasaules kara. 

Raksti

Iezīmes

Hronoloģija: 
20. gadsimts