Aicina piedalīties novadpētnieku apmācībās Brantos

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 08.01.2017

Mūsdienu Brantu pagastu veido pirmskara Latvijas Launkalnes un daļēji Smiltenes pagasts. Fragments no Latvijas ceļu kartes (1940.g.).

„Kad nomirst vecs cilvēks, ir tāpat, kā tad, kad nodeg bibliotēka,” vēsta āfrikāņu sakāmvārds. Mēs ne vienmēr pietiekami novērtējam vecās paaudzes zināšanas, dzīves gudrību un pārmantoto kultūrvēsturisko informāciju. Šie cilvēki, lai arī paši to bieži vien neapzinās, glabā unikālas ziņas par mūsu vēsturi, kultūru un folkloru.

Lai novadpētnieki, kas nesen sākuši pētīt sava pagasta vai pilsētas lokālo vēsturi, apzināt dabas un kultūras vērtības, gūtu pieredzi un uzzinātu, kā pareizāk un pilnīgāk fiksēt šo mantojumu, biedrības KVSB Brantu nodaļa, sadarbībā ar Latvijas vēstures materiālu krātuves un novadpētniecības tīmekļa platformas historia.lv veidotājiem, 2017.g. 14. janvārī rīko pirmo novadpētniecības apmācības nodarbību un lauka prakses ekspedīciju Smiltenes novada Brantu un Launkalnes pagastos. Tā, kā zeme šobrīd ir apsnigusi un lauka darbi nenotiek, tagad ir vislabākais laiks cilvēku atmiņu fiksēšanai. 

Darbības plāns:
9.30 – 10.00 Dalībnieku ierašanās Brantu muižā, reģistrēšanās.
10.00 Valters Grīviņš „Ieskats novadpētniecības metodēs”
10.20 Jānis Puntulis „Seno mājvietu un seno kultūraugu kultūrvēsturiskā nozīme, ieskats mājvietu fotofiksācijā un kultūraugu paraugu vākšanas metodika”
10.40 Valters Grīviņš Ieskats vietvārdu vākšanas metodikā.
11.00 Pusdienas.
11.30 – 18.30 Novadpētniecības (cilvēku atmiņu fiksēšanas) lauku darbu prakse – ekspedīcija pēc iepriekš izstrādātiem maršrutiem.
19.00 Vakariņas
19.30 Ekspedīcijas kopsavilkums, diskusijas

Ja būs pietiekams daudzums interesentu, ekspedīcijā varam doties arī svētdien.

Dalībai ekspedīcijā lūdzam pieteikties līdz ceturtdienai, 12. janvārim. Informācija, kas mums nepieciešama:
1. Vai brauksiet ar savu, vai sabiedrisko transportu?
2. Vai plānojat pārnakšņot Brantos?
3. Vai jums ir pieejams diktafons, videokamera, fotoaparāts, pārvietojams skeneris+portatīvais dators, GPS.

Līdz jāņem labs nopskaņojums, vēlme iepazīties ar mūsu Dzimtenes senatni, groziņš kopējam galdam un, ja iespējams, 3. jautājumā nosauktie priekšmeti – tehniskais aprīkojums. Nakšņot gribētājiem jāņem savs guļammaiss, ja iespējams, piepūšamais matracis.

Noderīga literatūra jaunajiem novadpētniekiem: 
Novadpētnieka rokasgrāmata. Apvārsnis, 2016. (bezmaksas e-grāmata)
http://www.historia.lv/biblioteka/novadpetnieka-rokasgramata-apvarsnis-2016

Kontaktinformācija: 
[email protected], 26325986 (biedrības KVSB Brantu nodaļa); 
[email protected], 29151826 (Historia.lv)

Uz tikšanos!

Reklāma