Aicina piedalīties Pekas kalna sakopšanas talkā

Pekas kalna pilskalna plakums. 2014.g. septembris. V.Grīviņa foto.

Netālu no Sapas dzirnavām un Gaujas, tās vecupju ielokā, 8 km no Valmieras atrodas Kalneniņu Pekas kalns - viens no leģendārās Beverīnas pilsvietas kandidātiem. Pekas kalns ir arī pirmais Latvijas pilskalns, kurā 1909.g. tolaik vēl jaunais zinātnieks Francis Balodis, veica plašākus arheoloģiskos izrakumus, atsedzot koka celtņu un aizsardzības būvju paliekas. Izrakumu rezultāti pierādīja, ka, pretēji daudzu baltvāciešu kultūrtrēģeru apgalvojumiem, latviešiem vēl pirms vācu iebrukuma pastāvējusi attīstīta kultūra un sabiedriskā organizācija.

Ar Beverīnas novada pašvaldības, kā arī Pekas kalna sakopšanā un iekļaušanā kultūras un tūrisma norišu apritē ieinteresētu novada un apkārtnes iedzīvotāju praktisku atbalstu - vairākkārtējām talkām, pilskalns tā apmeklētājiem pēdējo 10 gadu laikā kļuvis pieejamāks, labiekārtotāks un vizuāli pievilcīgāks. Tomēr ne viss vēl ir izdarīts - krūmiem aizaugušas pagaidām vēl ir divas, tieši uz Gaujas vecupēm izejošās kalna nogāzes. Šobrīd arī tās tiek attīrītas. Kad tas būs padarīts, augusta otrajā pusē, arheologa Mārča Kalniņa vadībā pilskalns tiks digitāli uzmērīts un iegūtie dati publicēti Latvijas vēstures materiālu brīvpieejas tīmekļa krātuvē un novadpētniecības platformā historia.lv.

Sakopšanas darbu organizētāji, Beverīnas novada pašvaldība un historia.lv, aicina visus interesentus un atbalstītājus piedalīties talkā, kas, ņemot vērā prognozes par karsto laiku, notiks 19.augustā, plkst. 18.00. Pēc talkas - līdzpaņemto desiņu cepšana uz ugunskura, Ulda Punkstiņa dziesmas, sarunas ar talkas rīkotājiem par senatni un šodienu, novadpētniecību un mums pašiem.

Pekas kalna pilskalna atrašanās vieta LĢIA kartē: http://ej.uz/9bsz

Informācija: [email protected]