Aicina piedalīties starptautiskajā jauno zinātnieku vasaras skolā “Latvija-Ukraina: vēstures un kultūras krustpunkti”

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 16.06.2022

LU LVI aicina piedalīties starptautiskajā jauno zinātnieku vasaras skolā “Latvija-Ukraina: vēstures un kultūras krustpunkti”, kas notiks Latvijas vēstures institūtā no 2022. gada 1. līdz 5. augustam.

Vasaras skolas mērķis ir apzināt kopīgas tendences Latvijas un Ukrainas vēstures un kultūras attīstībā. Skolas norisi atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.

Skolai ir paredzēti četri tematiskie bloki:
1) kultūrvēsturisko procesu pētniecības teorētiskie jautājumi: pētījuma priekšmets, metodoloģiskās pieejas, metodes;
2) kultūrvēsturiskās vides veidošanās process Latvijas un Ukrainas teritorijās un tā specifika;
3) kultūras mantojuma apzināšanas un saglabāšanas problēmas Latvijā un Ukrainā;
4) Latvijas un Ukrainas jauno zinātnieku pētījumi un sasniegumi.

Vasaras skolas laikā būs gan lekcijas, gan praktiskās nodarbības.

Dalības iespējas:
1) ar lekciju (40 min) – tēma ir jāpiesaka līdz 04.07.;
2) ar praktisko nodarbību (40 min) – līdz 04.07. ir jāiesniedz nodarbības tēma ar īso aprakstu;
3) ar referātu (15 min) – doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem, tēma ir jāpiesaka līdz 04.07.;
4) brīvklausītāji varēs pieteikties līdz 22.07. 

Dalībai skolā var pieteikties, rakstot: [email protected]

Reklāma