Amatas novada pašvaldība meklēs risinājumus Āraišu muzejparka saglabāšanai un attīstībai

Ap divtūkstoš gadu vecā Āraišu Ezerpils, kas ir Latvijas Nacionālā Vēstures muzeja filiāle, Amatas novada top tūrisma objekts un Eiropas nozīmes kultūrvēstures piemineklis šodien piedzīvo kritisku brīdi.

Pagājušās aktīvās tūrisma sezonas beigās objekta tehniskais stāvoklis bija tik kritisks, ka apdraudēja apmeklētāju drošību. Pašlaik muzejs veic steidzamākos remontdarbus, lai objekts nebūtu jāslēdz, tomēr tas neatrisina problēmas, kas saistītas ar mūsdienu tūrisma objekta prasībām atbilstošu infrastruktūru (WC, iespēja iegādāties ūdeni, suvenīrus, izstādīta ekspozīcija, iekštelpas, kur noturēt atbilstošas tematiskus pasākumus utt.). Turklāt visa muzejparka teritorija ir salīdzinoši neapgūta, nesakārtota un tās tūrisma resurss līdz galam nav izmantots.

Lai risinātu samilzušās problēmas, Amatas pašvaldība apsver iespēju pārņemt savā īpašumā Āraišu arheoloģisko muzejparka teritoriju (kura sastāvā ir Ezerpils, Viduslaiku pilsdrupas un Meitu sala). Šobrīd pašvaldībai nav tiesiska pamata piedalīties VAS “Valsts nekustamiem īpašumiem” piederošās muzejparka teritorijas apsaimniekošanā, ne arī realizēt Eiropas Savienības projektu aktivitātes.

17-18. Aprīlī pašvaldība rīko publisko diskusiju “Āraišu forumu”, kas notiks Amatas novada domes zālē, Drabešu pagastā “Ausmās”, lai kopīgiem spēkiem rastu vislabāko veidu kā izmantot, uzturēt un attīstīt visu Āraišu arheoloģiskā muzejparka potenciālu.

17.04.15. 09:00-18:00. Ievadvārdus teiks Elita Eglīte, Amatas novada domes priekšsēdētāja. Paneļdiskusijā aicināti piedalīties kultūrvēstures, tūrisma speciālisti, muzeologi. Prezentācijas sniegs Āraišu ezerpils liktenī iesaistīto organizāciju pārstāvji (Āraišu Ezerpils fonds, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija u.c.). Sagaidāmais rezultāts – konkrēta Āraišu arheoloģiskā muzejparka nākotnes vīzija. Diena noslēgsies ar ekskursiju pa Āraišiem.

Savukārt 18.04.15. paredzēta iedzīvotāju diskusija par Āraišu vērtībām, problēmām un dzīves kvalitātes uzlabošanas iespējām. “Āraišu foruma” programma ŠEIT.

Āraišu arheoloģiskā muzejparka vēsture: lnvm.lv

Papildus informācija: Eva Staltmane, eva.staltmane [etsimbols] and.lv, mob: 26112836

Foto:R. Kaniņš

Avots:

amatasnovads.lv