Apsekoti un izvērtēti okupācijas režīmu slavinoši objekti

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 01.07.2022

Īstenojot Latvijas Republikas Saeimā pieņemtā likuma “Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā” izpildi, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde veikusi objektu – piemiņas zīmju – apsekošanu un fiksēšanu visā valsts teritorijā.

Apsekotas 162 vietas, kuras izvērtēja darba grupas, kas pārstāvēta no Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes, Latvijas Okupācijas muzeja, Latvijas Mākslinieku savienības un Kultūras ministrijas. Process notika rūpīgi izskatot katru sarakstā esošo objektu, tā ideoloģisko vēstījumu, individuālo vēsturisko kontekstu, māksliniecisko un arhitektonisko vērtību, kā arī izmantoto materiālu.

Plānots sakārtot Latvijas kultūrtelpu, atbrīvojot to no padomju režīmu slavinošiem objektiem, viltotas un nepatiesas vēstures, dodot iespēju Latvijas valstij un pašvaldībām skaidrot kara radītos zaudējumus bez politiska uzslāņojuma.            

Ņemot vērā likumā noteiktos kritērijus, no apsekotajiem objektiem demontēšanai speciālisti nolēmuši virzīt 69 objektus, savukārt 21 objektu ar kultūrvēsturisku vai māksliniecisku vērtību ieteikts fragmentāri saglabāt muzeja apstākļos. Pausts aicinājums neslēgt demontējamo objektu sarakstu, lai to būtu iespējams papildināt.

           

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde

Reklāma