Ar jaunieguvumiem papildināta Madonas muzeja arheoloģijas kolekcija

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 04.02.2020

Madonas muzejs informē, ka 2019. gada beigas un 2020. gada sākums ir iezīmējies ar Madonas muzeja arheoloģijas kolekcijas paplašināšanos. SIA "Arheoloģiskā izpēte" Ērgļu viduslaiku kapsētā un Vecsaikavas senkapos veikto izrakumu rezultātā muzejā ir nonākušas 13 vienības. SIA " Archeo" saistībā ar Cesvaines pils rekonstrukciju ir ieguva un muzeja krājumā nodeva 17 vienības, bet Sāvienas arheoloģisko izpētes darbu rezultātā SIA "ARCHEO arheologi" iegūtas 50 vienības, kas nodotas muzejā.

Avots:

Madonas muzeja facebook.com lapa

Reklāma