Atklās digitālo kolekciju "Brāļu draudzes rokraksti"

11. maijā plkst. 16.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Mazajā zālē (4. stāvā) notiks LNB Letonikas un Baltijas centra (LBC) kolekcijas "Brāļu draudzes (rok)raksti" prezentācijas pasākums. Ieeja bez maksas.

Digitālā kolekcija, kura ir daļa no Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas un būs skatāma tīmekļa vietnē braludraudze.lndb.lv, iecerēta kā LBC Reto grāmatu un rokrakstu lasītavā glabātā Brāļu draudžu rakstu fonda, kā arī dažu Evaņģēliskās Brāļu Unitātes arhīva Hernhūtē glabāto tekstu prezentācija, lai veicinātu turpmākus minētā fonda un arī citās Latvijas un pasaules atmiņas institūcijās esošo latviešu un ar Latviju saistītu hernhūtiešu tekstu izpēti un popularizēšanu.

Brāļu draudžu rakstu fonds ir plašākā mērķtiecīgi veidotā latviešu hernhūtiešu rokrakstu kolekcija. Tajā ir 425 dažādi gan latviešu izcelsmes brāļu, gan vācbrāļu ar roku rakstīti dokumenti latviešu valodā – gan norakstītu, gan adaptētu, gan pašu rakstītāju sacerētu dziesmu burtnīcas, dzīvesstāsti, statūti, diāriji, misijas, dažādi reliģiskie raksti, celsmes literatūra (kristīgās literatūras daļa, kas domāta individuālai lasīšanai ārpus rituāla) un kristīgā folklora, kas tapusi laika posmā no 1758. līdz 1892. gadam Vidzemē.

Šie dokumenti spilgti apliecina reliģiskās dzīves atmodas un atjaunotnes kustību Vidzemē Brāļu draudzes kustības ietvaros 18.–19.gadsimtā un ar to saistīto latviešu nacionālās inteliģences veidošanās procesu. Ar roku rakstītie teksti spilgti izgaismo rakstītā vārda fenomenu – rakstīšana ir ne tikai veids, kā nodot ziņu, bet iekšējās refleksijas un pašapjausmes process.

Digitālā kolekcija "Brāļu draudzes (rok)raksti" būs latviešu Brāļu draudzes tekstus apkopojoša vietne, sadarbībā ar visām atmiņas institūcijām, kuras glabā latviešu Brāļu draudzes rokraksta literatūru.

Tekstu zinātniskajā izpētē iesaistījušies Latvijas un ārvalstu zinātnieki: Prof. Dr.philol. Māra Grudule (Latvijas Universitāte (LU)), Prof. Dr.hist. Gvido Straube (LU), Prof. Dr.theol. Dace Balode (LU), Dr.hist. Edgars Ceske (Turaidas muzejrezervāts), Dr.hist. Mārtiņš Mintaurs (LNB, LU), Mg.philol. Sanita Briežkalne (LNB), Dr.philol. Pauls Daija (LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts), Dr.philol. Pāvels Štolls (Prāgas Kārļa Universitāte), Dr.phil. Jānis Krēsliņš (Stokholmas Karaliskā bibliotēka), Dr.hist. Tālis Pumpuriņš (Vidzemes Augstskola, Cēsu Vēstures un mākslas muzejs), Dr.hist. Gundars Ceipe (Brāļu draudzes misija Latvijā).

Projekta zinātniskā koordinatore ir LNB vadošā pētniece Dr.phil. Beata Paškevica.

Finansiālais atbalsts – Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība.

 

Papildu informācija:
Dr.phil. Beata Paškevica
Letonikas un Baltijas centra vadošā pētniece
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.: +371 29506697
E-pasts: [email protected]

Reklāma