Atvērs Baibas Vaskas grāmatu “Senās rotas un ornaments Latvijā”

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 18.01.2023

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs izdevis Dr. art. Baibas Vaskas grāmatu “Senās rotas un ornaments Latvijā” – pētījumu par rotām un to ornamentu no bronzas laikmeta līdz pat 18. gadsimtam.

Baibas Vaskas pētījumi rezultējušies divās LNVM izdotās akadēmiskās monogrāfijās – “Rotas un ornaments Latvijā no bronzas laikmeta līdz 13. gadsimtam” (2017) un “Rotas un ornaments Latvijā no 13. gadsimta līdz 18. gadsimta vidum” (2019) –, taču šie izdevumi jau drīz pēc iznākšanas kļuvuši par bibliogrāfisku retumu. Tagad pie lasītājiem nonāks pārstrādāts populārzinātnisks pārskats par rotu un ornamenta attīstību visā autores pētītajā periodā.

Grāmatu veido tematiski kārtoti koncentrēti skaidrojumi par galvenajiem rotu un ornamenta attīstības posmiem Latvijas teritorijā no bronzas laikmeta līdz 18. gadsimtam līdz ar pārskatu par konkrētām sentautām vai novadiem raksturīgākajām rotām; to ilustrē bagātīgs fotogrāfiju un zīmējumu klāsts. Pētījumā pamatā izmantotas LNVM arheoloģiskās un etnogrāfiskās kolekcijas – lielākais rotu krājums Latvijā –, kā arī citu pētnieku apkopotie un publicētie materiāli un oriģinālie priekšmeti no citu Latvijas un ārvalstu muzeja krājumiem.

Rotas ir spilgta materiālās kultūras liecība, kas rāda estētiskos priekšstatus un amatniecības līmeni, raksturo kultūru un tās tradīcijas, kā arī norāda sakaru virzienus, tirdzniecību un kultūras apmaiņu.  Darbā uzmanība pievērsta ne tikai vietējo rotu unikalitātei, bet arī tai mākslinieciskās attīstības līnijai, kas cauri gadsimtiem Latvijas teritorijā nēsātajām rotām bijusi kopīga ar apkārtējā reģiona un pārējās Eiropas tradīciju. Vienlaikus autore par savu uzdevumu uzskatījusi arī tieši vietējām kultūrām raksturīgo rotu un ornamenta popularizēšanu, jo nav noliedzams, ka līdz krusta kariem pastāvēja savdabīgs vietējo rotu stils ar nenoliedzamu māksliniecisku kvalitāti.

Ornaments ir arī būtiska nacionālās kultūras daļa. Latvijā 19. gadsimta otrajā pusē sākoties nacionālajai atmodai, ģeometriskais ornaments kļuva par latviskuma vizuālu asociāciju. Taču Baibas Vaskas pētījums parāda, ka latviešu zemniekiem patikuši arī savulaik plaši izplatītie augu ornamenti, kā arī sentimentālie mīlestības un derību simboli, par ko liecina 17. gadsimta gravēto saktu atradumi. Līdzīgi autore soli pa solim hronoloģiskā secībā parāda arī citiem laikposmiem raksturīgo rotu un ornamenta stilu, paplašinot mūsu kopējo priekšstatu par to, kas savulaik ir bijis piederīgs vietējai tradīcijai jeb uzskatāms par “latvisku”.

Grāmatas autore Baiba Vaska ir viena no atzītākajām seno rotu un ornamenta speciālistēm Latvijā un, līdz 2022. gadā devās pelnītā atpūtā, bija LNVM pētniece. Viņa 1969. gadā beigusi Jāņa Rozentāla mākslas vidusskolu, 1975. gadā – Valsts Mākslas akadēmiju, bet 2013. gadā aizstāvējusi doktora disertāciju, iegūstot mākslas zinātnes doktora zinātnisko grādu (Dr. art.). Baiba Vaska ir divu akadēmisku monogrāfiju un daudzu zinātnisko rakstu autore.

Grāmatas “Senās rotas un ornaments Latvijā” galvenais redaktors ir Dr. hist. Toms Ķikuts, literārā redaktore Ilze Antēna, dizainu veidojis Mārtiņš Plotka.

Izdevums būs pieejams no 25. janvāra LNVM veikalā Brīvības bulvārī 32, cena – 25 eiro.

Avots: lnvm.lv

Reklāma