Atvērta monogrāfija par politisko darbību trimdā 20.gadsimtā

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 30.11.2022

Latvijas Universitātes (LU) Vēstures un filozofijas fakultātē 29.novembrī atvēra LU Latvijas vēstures institūta pētnieces Kristīnes Beķeres monogrāfiju "Latvijas labā. Politiskā darbība trimdā 20.gadsmita 40.-80.gados".

Pētījumā aplūkota latviešu trimdas mītnes zemēs īstenotā politiskā darbība, kuras mērķis bija uzturēt Latvijas neatkarības ideju un veicināt Latvijas valstiskuma atjaunošanu.

Monogrāfija "Latvijas labā. Politiskā darbība trimdā 20.gadsimta 40.-80. gados" veltīta to latviešu centieniem rīkoties Latvijas labā, kuri kā bēgļi bija spiesti atstāt Latviju Otrā pasaules kara nogalē un pēc kara apmesties uz dzīvi mītnes zemēs Eiropā, abos Amerikas kontinentos vai Austrālijā.

Grāmatā aprakstīta trimdas kopienu veidošanās pēc Otrā pasaules kara, organizēšanās un pirmās politiskās aktivitātes pārvietoto personu nometnēs Vācijā. Analizēti galvenie politiskās darbības veidi vēlāk mītnes zemēs - kā ar dažādu mediju palīdzību vai arī, rīkojot publiskus pasākumus, trimda izplatīja informāciju par Baltijas valstīm.

Atsevišķi izcelta svētku un piemiņas dienu izmantošana, veidojot publisko naratīvu par Baltijas valstīm mītnes zemēs. Tālākajās nodaļās iezīmētas galvenās tendences trimdas politiskajā darbībā - iesaistīšanās dažādu jau pastāvošu pretkomunistisko kustību un organizāciju darbā 50. un 60. gados un darbības aktivizēšanās un izvēršanās starptautiski laikā no 70.gadu sākuma līdz Trešās atmodas procesu sākumam 80.gadu beigās.

Ieskicēti arī teorētiski jautājumi - pēc Otrā pasaules kara pasaulē izklīdušo latviešu dažādie iespējamie nosaukumi, trimdas kā etniskas interešu grupas politiskās darbības iespējas mītnes zemēs. Kā arī grāmatā iekļauts izvērsts pārskats par trimdas vēstures avotiem, to stāvokli un pieejamību arhīvos dažādās valstīs.

Avots: latviesi.com

Reklāma