Balvos notiks prāvesta Alberta Budžes piemiņai veltīti novadpētniecības lasījumi

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 22.01.2024

Alberts Budže (1930-2017) bija ne tikai Dieva vārda sludinātājs un draudžu garīgais aprūpētājs, bet arī aktīvs sabiedriskais un kultūras darbinieks, izcils pagātnes pētnieks, novada vēstures un kultūrvēstures apzinātājs.

Godinot viņa piemiņu, Balvu Centrālā bibliotēka aicina uz Alberta Budžes piemiņai veltītiem novadpētniecības lasījumiem, kas notiks 31. janvārī Balvu muižas konferenču zālē (Balvi, Brīvības iela 47). Sākums plkst. 10.00

Lasījumus varēs vērot un klausīties arī tiešsaistē (Balvu Centrālās bibliotēkasfacebook lapā)

Lasījumi tiek organizēti ar mērķi veicināt pētnieku interesi par Balvu novada kultūrvēsturisko izpēti, kā arī popularizēt jau tapušus pētījumus par šo areālu.

Programma

10.00 Konferences atklāšana
Ruta Cibule, Balvu Centrālās bibliotēkas direktore
Guntis Brūvers, Balvu Romas katoļu baznīcas prāvests
10.15 - 10.35 Igors Pličš, fotogrāfs “Fotogrāfa Jāzepa Šakaļa atstātais mantojums”
10.35 - 10.55 Valentīna Kaša, skolotāja, novadpētniece “Latvijas brīvvalsts robežsardze”
11.00 - 11.20 Anna Kriviša, Bērzpils bibliotēkas vadītāja “Reinholda Voldemāra Putniņa dzīve un darbība''
11.20 - 11.40 Rita Gruševa, Viļakas muzeja vadītāja “Ebreji Viļakas dzīvē: starpkaru periods”
11.40 - 12.00 Aija Locāne, Vecumu bibliotēkas vadītāja “Vecumu stacijas vēsture”
12.00 - 12.20 Kafijas pauze
12.20 - 12.40 Aldis Pušpurs, Egļevas mežniecības muzeja vadītājs “Tyvok pi Dīva klyut..... Katoļu garīgā literatūra Egļavas mežniecības muzeja krājumā laika posmā līdz 1990.g.”
12.40 - 13.00 Mārīte Šakina, lokālās vēstures pētniece “Stāsts par senajiem laikiem”
13.00 - 13.20 Ruta Akmentiņa, Balvu novada muzeja vēsturniece “Dziesmu svētki Balvos 20.gs.”
13.20 - 13.40 Anita Ločmele, Baltinavas muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste “Baltinavas pagasta Zūdošie ciemi”
13.40 - 14.00 Skaidrīte Kalvāne, Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta profesore “Aizmierstais bazneickungs Stefans Baginskis”
14.00 - 14.20 Velga Vīcupa, Rugāju muzeja vadītāja “Šaursliežu dzelzceļš Sita-Rugāji- Rēzekne”
14.30 Konferences noslēgums

Avots: Balvu centrālās bibliotēkas FB lapa

Reklāma