Boļševiku apvērsuma 100. gadadienā Tukumā atvērs kapsulu ar nākamajām paaudzēm 1955.g. atstāto vēstījumu

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 25.09.2017

“Mūsu jaunās dzīves radītājam Vladimiram Iļjičam Ļeņinam uzcelts piemineklis arī Tukumā. Vieta piemineklim izraudzīta pilsētas centrā – Sarkanajā laukumā. Šeit vairākas nedēļas noritēja rosīgs darbs, jo bija ne vien jānovieto piemineklis, bet arī laukumam jāpiešķir piedienīgs izskats. Līdz Lielās Oktobra Sociālistiskās revolūcijas 38.gadadienai visam vajadzēja būt kārtībā, tāpēc sevišķi pēdējās dienās līdz svētkiem darbi ieguva drudžainu raksturu. Strādāja mūrnieki, bruģētāji, rūca cementa javas jaucēja ierīce. Darbs nenorima arī naktīs. 

[..] Noteiktā stunda tuvojas. Ap laukumu sapulcējas partijas, komjaunatnes un padomju organizāciju, uzņēmumu un iestāžu kolektīvu un skolu audzēkņu kolonas ar karogiem un ziediem. Iestājas svinīgais brīdis.

[..] No pieminekļa noslīd audekla pārklājs. Dārgā vadoņa un skolotāja Ļeņina tēls atklājas mītiņa dalībnieku acīm. No šīs dienas to uzlūkos visi un ikviens, kas ies garām un pāri laukumam, un atcerēsies vadoņa un viņa mācības iedvesmotās darbaļaužu cīņas par labāku šodienu un spožo komunisma nākotni.”

Šādā komunisma ideoloģijas stilā rakstīja “Tukuma Ziņotājā” 1955.gada 10. novembrī. Publikācijā gan nav pieminēts, ka padomju varas līdera pieminekļa pakājē iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Uz vēstījuma plāksnes lasāms uzraksts, ka tas jāatver 2017.gada novembrī Lielās Oktobra Sociālistiskās revolūcijas 100.gadadienā. Tātad šogad. Bet pagājuši jau 26 gadi, kopš “dižā vadoņa” piemineklis Tukuma centru vairs nerotā; arī Sarkanais laukums atkal kļuvis par Brīvības laukumu. Taču kapsula neatvērta glabājas Tukuma muzeja krājumā. Kas gan varētu būt rakstīts vēstījumā, kurš tapis komunisma celtniecības ziedu laikos? To uzzināsim 7.novembrī, kad atvērsim kapsulu.

Lai padarītu vēstījuma atvēršanas brīdi interesantāku, aicinām mūsu apmeklētājus un muzeja mājas lapas sekotājus dalīties interesantos nostāstos vai reālos atgadījumos, kuros galvenais notikumu objekts būtu Ļeņina piemineklis Tukumā. Varbūt jums saglabājušās fotogrāfijas no padomju laikiem par dažādiem pasākumiem pilsētas centrā. Ja tā, aicinām jūs rakstīt, vai atnākt klātienē uz Pils torni un dalīties savās atmiņās. Iedvesmai viens tukumnieces Agras stāstījums:

“60.gados, kad Tukumā uzcēla universālveikalu un restorānu, tam bija daudz apmeklētāju. Cilvēki gāja uz restorānu izklaidēties, jo vakaros tur spēlēja mūziku. Kādu rītu pirms sešiem devos uz darbu un ieraudzīju, ka pie Ļeņina pieminekļa noliktas vecas galošas un klāt papīra lapa ar uzrakstu “Ej mājās!” Domāju, to bija izdarījis kāds restorāna apmeklētājs, kas pēc jautri pavadīta vakara gājis mājās.”

Avots:

Tukuma muzeja facebook.com lapa

Reklāma