„Cilvēks ar Latgali sirdī”

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 07.07.2017

Latvijas simtgadi gaidot, Latvijas Nacionālā arhīva Rēzeknes zonālais valsts arhīvs ir sagatavojis izstādi „Cilvēks ar Latgali sirdī”. Tā simboliski atklāj Latgales vietējā iedzīvotāja – latgalieša – pasaules skatījumu, vērtības, darba mīlestību un ticību Dievam. Izstādes galvenā pamatdoma ir iepazīstināt savus apmeklētājus ar lietām, objektiem, materiālajām un garīgajām u.c. vērtībām, ar kurām Latgales cilvēks pēckara ikdienā saskārās katru dienu.

Izstāde simboliski iedalās vairākās tematiskās daļās, kurās atspoguļotas:
– augstākās izglītības tradīcijas, aizsāktas vēl 20.gadsimta 20.gados – tās simbolizē „latgalieša” galvu;
– darba mīlestība, attīstot rūpniecības un amatniecības tradīcijas un radot lietas ar dvēseli, simbolizējot „latgalieša” rokas;
– kulinārais mantojums, kas kļuvis pazīstams gan visas Latvijas mērogā, gan arī ārpus tās, simbolizējot „latgalieša” vēderu;
– Latgales skaistākie un atpazīstamākie dabas pieminekļi un šobrīd populārākie apskates objekti, kuri simbolizē „latgalieša” kājas;
– ticība, kura atklājas ne tikai katoļticībā, bet arī vecticībā un pareizticībā kopā ar to dievnamiem un lūgšanas namiem, kā arī cilvēkiem, kuri savam dzīves aicinājumam ziedoja visu savu dzīvi, simbolizējot „latgalieša” garu.

Izstāde ir veidota, balstoties uz LNA RZVA uzglabātajiem dokumentiem un ilustratīvajiem materiāliem, kā arī attēliem no LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva krājumiem par Rēzeknes un Ludzas rajoniem padomju okupācijas periodā. Aptvertā teritorija ir bijušie Rēzeknes un Ludzas rajoni, bet apskatītais laika posms galvenokārt ir laiks no 1940-tajiem gadiem līdz 1990. gadam, dodot arī nelielu priekšstatu par situāciju mūsdienās. Mūsdienu attēlus ir radījis Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas video studijas galvenais speciālists Māris Justs.

Izstāde tika atklāta 2017.gada 6.jūlijā plkst.14.00. un būs apskatāma LNA RZVA, Dārzu ielā 7a, Rēzeknē, katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 16.30.

Visi esiet laipni aicināti! Uz tikšanos izstādē!!

Rakstu sagatavoja LNA RZVA galvenā fondu glabātāja Baiba Pazāne.

Reklāma