Dabas liegumā un svētvietā "Zilaiskalns" noslēgusies arheoloģiskā izpēte

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 22.09.2020

2020.g. augustā Imanta kalniņā (Avotiņkalnā) izpētītie laukumi. Attēls: SIA "Arheoloģiskā izpēte".

No 19. līdz 25.augustam Kocēnu novada domes uzdevumā SIA “Arheoloģiskā izpēte” arheologu grupa dabas lieguma un svētvietas “Zilaiskalns” teritorijā esošajā Imanta kalniņā (Avotiņkalnā) veica arheoloģiskos pārbaudes izrakumus, lai noskaidrotu, vai plānotās skatu platformas būvdarbu zonā atrodas apbedījumi vai citas arheoloģiskas vērtības.

Viens no 2020.g. augustā Imanta kalniņā (Avotiņkalnā) izpētītajiem laukumiem. Skats no kalniņa virsotnes Zilākalna plakuma virzienā. Attēls: SIA "Arheoloģiskā izpēte".

Zilaiskalns izsenis pazīstams kā plašā apkārtnē populāra vietējo iedzīvotāju pagāniskā kulta un apbedījumu vieta. Visvairāk ļaudis senāk Zilākalnā pulcējušies Labrenča dienā, 11.augustā, kad šeit notikusi mirušo pieminēšana. Zilākalna virsotnē arheoloģiskie izrakumi iepriekš notikuši 1875. un 1973.g., kad tika atsegti 16.-18.gs. apbedījumi.

Imanta kalniņš (Avotiņkalns) no D. 2018.g. 29.aprīlis. V.Grīviņa foto.

Izpētes rezultātā tika konstatēts, ka plānotās skatu platformas būvniecības vietā, pētītajos laukumos, arheoloģiskas liecības par cilvēku apbedījumiem nav konstatētas.

Kocēnu novada dome īstenojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstība (ELFLA) līdzfinansētu projektu “Dabas lieguma un svētvietas “Zilaiskalns” infrastruktūras uzlabošana”, plāno izbūvēt skatu platformu ar barjeru kalna stāvākās un bīstamākās nogāzes malā, kā arī uzstādīt informatīvo stendu pie takas, kas ved no Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centra uz kalna virsotni.

Skats uz Zilokalnu no ZR. Zilākalna pagasts. 2020.g. 28.marts. Valtera Grīviņa foto.

1998. gadā Zilamkalnam piešķirts valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa statuss “Zilais kalns ar Upurakmeni – kulta vieta un viduslaiku kapsēta”, savukārt 2006. gadā ar Kocēnu pagasta domes lēmumu kalnam tika piešķirts vietējās Svētvietas oficiāls statuss.

Zilaiskalns kļūst par arvien populārāku galamērķi gan interesentiem no Latvijas, gan ceļotājiem no ārvalstīm. Interesi par Zilokalnu veicina arī līdz šim pašvaldības veiktie ieguldījumi tā apkārtnes labiekārtošanā – 2017. gadā, īstenojot LEADER projektu “Zilākalna svētvietas teritorijas labiekārtošana”, kalna virsotnē tika atjaunoti enerģētiskie apļi, savukārt 2019. gada nogalē noslēdzās kultūrvēstures un apmeklētāju centra izveide industriālā mantojuma objektā – Zilākalna ūdenstornī.

Jau paveiktais un projektā iecerētais veidos kompleksu piedāvājumu tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem, kuriem Zilaiskalns ir iemīļota pastaigu vieta visos gadalaikos.

Avots:

koceni.lv

Reklāma