Dundagas pusē arheoloģiski izpētīs vēsturisko laiku darvas tecinātuvi

Darvas tecinātuves vieta 2015.g. rudenī. V.Grīviņa foto.

Latvijas arheoloģijā un etnogrāfijā līdz šim salīdzinoši maza uzmanība tikusi pievērsta ārpus mājokļiem esošo saimnieciskās vēstures pieminekļu izpētei. Vēl vairāk - tādas no viduslaikiem līdz pat jaunajiem laikiem lokālā mērogā ekonomiski nozīmīgas saimnieciskās darbības vietas kā mežos ierīkotās ogļu dedzinātuves un darvas tecinātuves, kas pastāvēja un vietumis tika izmantotas vēl pēc II pasaules kara, īsti pat nav apjaustas kā atsevišķa kultūras pieminekļu grupa, kurai, tāpat kā citām, izteiksmīgākām un materiālās kultūras liecībām bagātākām pieminekļu kategorijām, būtu nepieciešama izpēte un saglabāšana nākamajām paaudzēm. Daudzi no šiem objektiem laika gaitā jau tikuši izpostīti mežizstrādes darbos. Tikai 2015.g., strādājot LVI speciālistes Elīnas Guščikas vadībā, pirmo reizi arheoloģiski tika izpētīti daži 16.gs. II puses - 17.gs. I puses ogļu dedzināšanas uzkalniņi Ropažu pagastā pie "Sniedzēm".

Lai turpinātu Ropažos iesākto mežu saimnieciskās vēstures pieminekļu tēmas aktualizāciju, Latvijas vēstures portāls Historia.lv, sadarbībā ar arheologu Mārci Kalniņu, šī gada aprīļa pēdējā nedēļas nogalē (29.04.-01.05) plāno veikt pirms pāris gadiem apzinātas vēsturisko laiku (20.gs. vidus) darvas tecinātuves vietas izpēti Dundagas pagastā. Interesenti laipni aicināti piedalīties.


Plašāka informācija:

Valters Grīviņš
Historia.lv redaktors
[email protected]
29151826