Dzīve ar sērgu: LU 79. konferences Vēstures sekcija

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 21.02.2021

Aicinām apmeklēt LU 79. Starptautiskās zinātniskās konferences Vēstures sekciju trešdien, 24. februārī!

Vēstures sekcija Dzīve ar sērgu. Sociālā pieredze un transformācijas procesi krīzes laika sabiedrībās Latvijas un Eiropas vēsturē / Life with a disease.Social experience and transformation processes in crisis societies in Latvian and European history.

Vēstures sekcijas anotācija /as. prof. Andris Levāns/:

Kopš izdomāta apokalipse, ar cilvēkiem nekas sliktāks notikt nevar. Sērgas, bads un dabas katastrofas – stilizētas par pasaules gala vēstnešiem – kopš tālas senatnes ir formējušas dažādu sabiedrību sociālo, politisko un kultūru pieredzi. Šīs pieredzes tēli – neatkarīgi no laikmeta un vietas – ir kolektīvās, tātad arī mūsu atmiņas: pierakstītas hronikās un statistikās, iepītas stāstos un romānos, freskās un svētbildēs, operu libretos un blogos. Atmiņas atgādina, ka dzīve ar sērgu ir eksistenciāli svarīgs kolektīvs un individuāls piedzīvojums.

Konferences tēmas “Dzīve ar sērgu” fokusā ir vēsturisks skatījums uz to, kā epidēmiska rakstura slimības ietekmēja pagātnes sabiedrības. Astoņos zinātniskos lasījumos tiks prezentēti pētījumos iegūti vērojumi par pieredzi un priekšstatiem, kas veidojās saskarsmē ar šādu slimību izraisītām sociālām, ekonomiskām, identitātes un cita veida krīzēm. Sociālie ierobežojumi, ieradumu maiņa, varas un zinātnes apjukums, baumas un sazvērestību teorijas, infekcijas slimības kā nāves iemesls, stigma un metafora ir vēsturiski fenomeni, kas raksturo kultūras senajā Ēģiptē, Grieķijā un Orientā, viduslaiku Livonijā, agro jauno laiku Vidzemē, jaunajā Latvijas Republikā un Padomju Savienībā.

Konference, kaut neklātienes klātienē, arvien ir atvērts akadēmisks forums, kurā aicināts uz sarunām un diskusijām ir katrs tagadnes un pagātnes jautājumiem atvērts cilvēks. Šī foruma mērķis ir ne tikai dalīties ar referentu zinātniskajos pētījumos gūtajām atziņām un vērojumiem, bet arī rosināt uz vēsturiski kritisku pašrefleksiju.

Konferences programma pieejama šeit: https://www.konference79.lu.lv

Sekcijas norise ZOOM platformā.

Pieslēgšanās saite: https://zoom.us/j/98007496367...

Meeting ID: 980 0749 6367 Passcode: 994936

Gaidīsim visus interesentus! 

Avots: LU VFF facebook.com lapa

Reklāma