Eiropas Arheoloģijas dienas Cēsīs un Āraišos 18. jūnijā

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 15.06.2022

2021.g. vasaras izrakumus uzsākot laukumā Pils ielā 1.

Lai pievērstu uzmanību arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai un pārvaldībai pilsētās, Latvijas Arheologu biedrība par 2022. gada arheoloģisko pieminekli šī gada sākumā izraudzījās Cēsu senpilsētu. 

Cēsu senpilsētā nozīmīgākie arheoloģiskie pētījumi, kas pārsvarā saistīti ar būvniecību un infrastruktūras objektu attīstību, sākušies 20. gadsimta astoņdesmito gadu otrajā pusē. Laika gaitā izpētīti pilsētas aizsargmūra, vārtu torņu konstrukciju fragmenti, iepriekšējo gadsimtu ielu segumu un laukumu fragmenti, viduslaiku un jauno laiku apbūves fragmenti, kā arī dažādas citas senās liecības - piemēram, pilsētas koka ūdensvads, aku vietas, apbedījumi Sv. Jāņa baznīcas viduslaiku kapsētā. Cēsu pilsētas senākās daļas kultūrslāņa biezums sasniedz aptuveni 3,8 metrus. 

2021.gada arheoloģiskajos izrakumos Pils ielā 1 tika atklāts pavarda fragments, un tajā atrastā keramika apliecina, ka šī vieta bijusi apdzīvota jau dzelzs laikmetā. 2022.gada vasarā arheoloģiskos izrakumus ar brīvprātīgo un studentu iesaistīšanos plānots turpināt.

2021.gada arheoloģiskajos izrakumos Pils ielā 1 tika atklāts pavarda fragments, un tajā atrastā keramika apliecina, ka šī vieta bijusi apdzīvota jau dzelzs laikmetā. 2022.gada vasarā arheoloģiskos izrakumus ar brīvprātīgo un studentu iesaistīšanos plānots turpināt.  

Eiropas Arheoloģijas dienu Cēsīs mērķis ir pievērst uzmanību arheoloģijai,  arheoloģiskajam mantojumam, un šoreiz - īpaši pilsētu kultūrslānim, vēl pirms tas nonācis uzmanības lokā kā šķērslis teritorijas attīstības plānu īstenošanai.

Arheoloģiskā izpēte apdzīvotās teritorijās visbiežāk notiek norobežotos būvobjektos, savukārt pilsētu iedzīvotājiem, īpaši jauniešiem, bieži vien ir maz informācijas gan par iespējām piedalīties arheoloģiskā mantojuma izpētes procesā, gan par to, kur pieejami un kā tiek izmantoti šīs izpētes rezultāti.

Norises Cēsīs

Aicinām ikvienu interesentu iepazīt arheoloģiju Cēsīs, Pils ielā 1, pie izrakumu laukumiem 18.jūnijā no plkst. 12.00 līdz 17.00, kur arheologu un studentu vadībā varēsiet:

    • uzzināt, kas ir arheoloģija un arheoloģiskais mantojums
    • iepazīties ar arheoloģiskajai izpētei nepieciešamo aprīkojumu
    • uzzināt, kādas datu iegūšanas un uzkrāšanas tehnoloģijas izmanto arheologi
    • piedalīties bērniem un jauniešiem domātās aktivitātēs
    • uzzināt no studentiem par iespējām studēt vēsturi un arheoloģiju Latvijas Universitātē
    • uzzināt, kas atklāts 2021.gada arheoloģiskajos izrakumos Pils ielā 1 
    • kā arī  pieteikties brīvprātīgai dalībai izrakumos!

Norises Āraišos

Vienlaikus ar visām vecuma grupām paredzētajām norisēm Cēsīs 18. jūnijā sadarbībā ar Latvijas Arheologu biedrību Āraišu ezerpils Arheoloģiskajā parkā iecerēts rīkot pasākumu bērniem, kas ļautu gūt jaunākajai paaudzei priekšstatu par to, kā top vēstures stāsti par vissenākajām dienām un kāda loma tajā ir arheologam, kā arī pievērst uzmanību arheoloģiskā mantojuma saglabāšanas nozīmīgumam.

Īpaši šim pasākumam top ekspozīcija, kurā vienkāršā un ilustratīvā veidā informatīvās planšetēs skaidrosim, kas ir arheoloģija un ar ko nodarbojas arheologs, bērniem būs pieejami uzskates materiāli un darba lapas. 18. jūnijā visas dienas garumā bērni varēs līdzdarboties darbnīcās, kuras vadīs Latvijas Arheologu biedrības arheologi - iejusties gan arheologa lomā improvizētā izrakuma laukumā, gan trenēties “senajās tehnoloģijās” darbnīcā “Graudberzis” un eksperimentēt darbnīcā “Māls”, spēlēt senlietu atpazīšanas spēli.

Ar pasākumu Āraišu ezerpilī vēlamies rosināt jaunajā paaudzē interesi par savas zemes kultūrvēstures liecībām, tās pētniecību un saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Tas ļaus apzināties unikālo Āraišu ezerpils rekonstrukciju gan Latvijā, gan citu Eiropas Arheoloģijas dienu dalībvalstu vidū.

Pasākumus rīko Latvijas Arheologu biedrība sadarbībā ar Cēsu Vēstures un mākslas muzeju, tas norisināsies VAS “Latvijas Valsts meži” un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītās un Vidzemes plānošanas reģiona īstenotās Vidzemes kultūras programmas 2022 ietvaros. 

Reklāma