Elejas muižas parkā atjaunos Tējas namiņu un arkveida mūri

Jelgavas novada pašvaldība saņēmusi apstiprinājumu iesniegtajam projektam Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmā „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana”. Ar programmas atbalstu Elejas muižas parkā būs iespējams restaurēt autentisko Tējas namiņu un Zemgales reģionā tik reto arkveida mūra sienu, kas pašreiz raksturojami kā avārijas stāvokļa kultūrvēsturiskie pieminekļi Elejas muižas parka ansamblī.

Savulaik Kurzemes klasicisma pērle, izcilais būvniecības paraugs Eiropā - Elejas muižas ansamblis – ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Diemžēl šodien tas atrodas avārijas stāvoklī. Lai gan Elejas muiža, Teātra un Viesu nams ir privātīpašums, pārējā parka daļa arvien ir pašvaldības īpašumā. Šajā parkā atrodas un muižas ēku ansamblī ietilpst arī Tējas namiņš, savukārt gar ceļmalu uz šo kultūrvēsturisko ēku kompozīciju ved arkveida mūris, kas vairs tikai fotogrāfijās izskatās šarmants un romantisks, jo realitātē ir daļēji sabrucis. Jelgavas novada pašvaldība jau vairākkārt meklējusi finansējuma piesaistes iespējas gan parka labiekārtošanai, gan ēku, būvju restaurācijai. Kā zināms, Elejas muižas parkā katru gadu norit gan Jelgavas novada Bērnu svētki, gan novada svētku pasākumi, gan dažādas citas aktivitātes.

Realizējot projekta galvenās aktivitātes, tiks ņemtas vērā vēsturiskās ieceres un plānojums, kas rasts vēsturiskās informācijas analīzē – kartogrāfiskajos materiālos, vēsturisko ēku projektos, aprakstos, vēsturiskās fotogrāfijās. It īpaši noderīgas liecības apkopotas Rundāles pils pētījumu materiālos un 1992. gadā izdotajā katalogā „Elejas pils”.

Tējas namiņa konservācijas un restaurācijas tehniskais projekts paredz būves autentiskuma saglabāšanu, darbu procesā maksimāli saudzējot esošos elementus, nomainot bojātos un atjaunojot zudušos elementus. Plānota arī teritorijas labiekārtošana ap Tējas namiņu, kā arī mūra žoga atjaunošana.

Paredzams, ka restaurācijas procesā  iesaistīsies arī topošie restauratori, kas šo amatu apgūst Zaļenieku Komerciālajā un amatniecības vidusskolā. Lai celtu kvalifikāciju mūra un koka restaurācijas darbos, tiks organizēta nedēļu ilga vasaras skola un nedēļu ilga prakse  Elejas muižas apbūves restaurācijas darbos, kas 15 jauniešiem vecumā no 16-21 gadiem ļaus praksē apgūt amatu pie profesionāliem meistariem reālā darba objektā. Ar savu pieredzi restaurācijas darbos dalīsies arī arhitekts un būvinženieris no Kultūras mantojuma pētniecības institūta Norvēģijā.

„Lai smeltos zināšanas par kultūrvēsturisko objektu apsaimniekošanas un uzturēšanas jautājumiem, kā arī to funkcionālo pielietojumu mūsdienās, projekta ietvaros plānots darba grupas speciālistu pieredzes apmaiņas brauciens uz Norvēģiju. Daudzviet Eiropā un Skandināvijā rasti ļoti radoši, atraktīvi risinājumi senām, bet laika gaitā cietušām ēkām vai vietām. Dažkārt labu ideju aizmetņi veidojas līdz ar sadarbību starptautiskā mērogā. Piemēram, pašlaik mēs apzināmies, ka Tējas namiņa rekonstrukcija var ļaut tam pārtapt par ļoti romantisku un skaistu vietu laulību ceremonijām, taču tieši projekta laikā, uzklausot arī projekta sadarbības partneru ieteikumus, kultūras produkta piedāvājumu klāsts var mainīties un attīstīties,” skaidro starptautisko projektu vadītāja Anita Škutāne.

Piebilstams, ka būtiskākie būvdarbi Elejas muižas parkā plānoti 2015. gadā, savukārt projekta atklāšanas konference plānota šā gada 30. septembrī Elejas Saieta namā. 

Projektu līdzfinansē EEZ Finanšu instruments, tā kopējās izmaksas ir 293 346,69 EUR, EEZ finansējums: 211 942,99 EUR, valsts līdzfinansējums: 37 401,70 EUR, Jelgavas novada pašvaldības finansējums: 44 002,00 EUR.

Attēls: publicitātes foto.

Avots:

jelgavniekiem.lv