Etnogrāfi un etnologi stāstīs par 2016.g. paveikto

Brantu kroga saimniecības ēka, 1995.g. Brantu pagasts, Smiltenes novads. Attēls no VKPAI PDC arhīva.

24.03.2017. visi interesenti tiek aicināti uz etnologu lasījumiem LU Latvijas Vēstures institūtā. Lasījumi notiks LU Humanitāro un sociālo zinātņu centrā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4, 215. telpā no 10.00-15.00.

Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts rīko zinātniskās atskaites sesiju par etnologu darbu 2016. gadā, kas veltīta 2015. gada nogalē mūžībā aizgājušajai kolēģei Ainai Alsupei. Viņa pazīstama ar saviem pētījumiem par amatniecības un tautas lietišķās mākslas attīstību un izstrādātajām materiālu vākšanas metodēm, kuras tika izmantotas arī 2016. gada LU Latvijas vēstures institūta ekspedīcijā uz Rubas un Vadakstes pagastu Latvijas un Lietuvas pierobežā. Ekspedīcija tika rīkota, lai pētnieciskajā darbā iesaistītu jauno paaudzi, un tās laikā tika vākti materiāli par cilvēkiem, viņu dzīves gājumu, atmiņām, tradicionāliem ēdieniem un tekstilijām.

Ekspedīcijā dokumentējot maizes cepšanu. Ievas Pīgoznes foto.

Lasījumos piedalās LU Latvijas vēstures institūta pētnieces un kolēģi no citām zinātniskām institūcijām un projektiem. Lasījumu noslēgumā ikviens konferences dalībnieks ir aicināts piedalīties diskusijā par lasījumos aktualizētajiem jautājumiem.
Pasākums notiek LU Latvijas vēstures institūta projekta "Latvijas teritorija kā dažādu kultūrtelpu, reliģiju, politisko, sociālo un ekonomisko interešu saskarsmes zona no aizvēstures līdz mūsdienām" ietvaros.

Sagatavoja Ieva Pīgozne, LU Latvijas vēstures institūta zinātniskā asistente, tel. 26527431
Rīgā, 2017. gada 21. martā.

Pasākuma programma ŠEIT.

Reklāma