HISTORIA.LV meklē autorus

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 14.09.2020

VKKF atbalstīta projekta “Historia.lv – Latvijas vēstures un kultūrvēstures ziņas un aktualitātes, 2020 gads” ietvaros, turpinot jau kopš 2014.gada uzsākto, Historia.lv redakcija meklē autorus, kuri, par darbu saņemot autoratlīdzību, vēlētos piedalīties satura radīšanā, lai kopīgi veidotu, nostiprinātu un attīstītu Latvijā pirmo specializēto vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma ziņu un aktualitāšu portālu. [Projekts 31.12.2020. noslēgts. Šobrīd autorus aicinām iesaistīties brīvprātīgi, piedāvājot savus materiālus publicēšanai bez autoratlīdzības saņemšanas.]

Mums nepieciešami gan plašāki oriģinālmateriāli par valstī nozīmīgākajiem aktuālajiem notikumiem un norisēm vēsturiskās un kultūrvēsturiskās pētniecības, kultūras mantojuma saglabāšanas, izglītības un popularizācijas jomā, gan arī raksti, kuros tiktu izvērstāk apspriesti dažādi ar vēstures izpēti, vēstures avotu (ietverot visu avotu spektru – no rakstītajiem avotiem līdz arheoloģijas un arhitektūras pieminekļiem) saglabāšanu, izmantošanu un popularizāciju, vēstures vietu izglītības programmās u.c. tēmām saistīti teorētiski un praktiski jautājumi. 

Lai vienotos par konkrētām rakstu tēmām, tekstu apjomu, atlīdzību utml., interesentiem lūdzu rakstīt [email protected] vai zvanīt 29151826.
Tāpat, kā jau līdz šim, aicinām vēsturniekus, arhīvistus, etnogrāfus, folkloristus, arheologus... iesūtīt Historia.lv brīvpieejas publicēšanai savus jaunos un vecos ar Latvijas vēsturi saistītos pētījumus, rakstus, pārdomas, attēlus... 

Atgādinām arī visiem muzejiem, krātuvēm, ar vēstures, kultūras mantojuma, ainavas izpēti un popularizāciju saistītām profesionālām un brīvā laika organizācijām, ka Historia.lv laipni gaida visas jūsu relīzes par sagaidāmajiem, Jūsu rīkotajiem notikumiem, pasākumiem un aktualitātēm.

Veidosim kopā tīmekļa vietni, kura gan kalpotu kā neformāla visa veida vēstures pētnieku saskarsmes un mijiedarbības/diskusiju telpa, gan arī nodrošinātu pēc iespējas aptverošāku vēstures jomas pētnieku saikni ar sabiedrību.


Historia.lv redaktors un projekta vadītajs
Valters Grīviņš

Reklāma