Īpaši veiksmīgs gads Vidzemes robežakmeņu izpētē

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 30.11.2020

Attēlā: senais robežakmens ar numuru 28 Raunā. Foto: Andris Grīnbergs, 30.09.2020.

Šogad tika turpināta Vidzemes robežakmeņu izpēte, un kopumā šī sezona ir bijusi ļoti veiksmīga. Notikušas 6 ekspedīcijas uz dažādām robežakmeņu vietām atšķirīgos Vidzemes novados, un katra no tām ir nesusi jaunatklājumus, un bieži vien pat ļoti nozīmīgus un apjomīgus. Šogad veiktas ekspedīcijas un pētījumi šādās Vidzemes vietās – Augstrozes apkārtnē, Auciema apkārtnē (divreiz – martā un aprīlī), Bilskas apkārtnē, Raiskuma apkārtnē un Raunā. Par daudziem šo ekspedīciju atklājumiem un pētījumiem jau bija publicēta informācija Latvijas Petroglifu centra FB lapā.

Kopumā sešu ekspedīciju gaitā jaunatklāts un izpētīts – 21 līdz tam nereģistrēts dažādu laiku un dažādas nozīmes robežakmens, kā arī apsekoti vēl 9 jau zināmie robežakmeņi. Kopumā Vidzemes robežakmeņu izpētes projekta 2020.gada aktivitātēs – 30 objekti. Šī gada rezultāti statistiski ir daudz apjomīgāki nekā iepriekšējos gados, kad katru gadu tika atklāti un izpētīti 9 līdz tam nezināmi robežakmeņi. Daudzi jaunatklājumi šogad ir ļoti nozīmīgi – ar augstu kultūrvēsturisko vērtību (piemēram, 1776.gada robežakmens Bilskas tuvumā, trīsdesmit gadus pazudušais Gulbju robežakmens Auciema apkārtnē, robežakmeņu virknes apzinājums Raunā, un vairāki citi).

Lūk, arī viens no šoruden apzinātajiem un izpētītajiem robežakmeņiem Raunā. Tā virsmā iekalta muižu laiku robežzīme un akmens numurs – 28, kas liecina, ka kaut kur ir bijuši vēl vismaz 27 tajā laikā liktie robežakmeņi. Šobrīd mums Raunā ir zināmi jau vairāki šīs robežakmeņu virknes objekti ar numuriem – 3, 4, 5 un 12, bet iespējams, ka nākotnē kaut kur Raunā vai tās apkārtnē vēl varētu atrasties kāds muižu laiku robežakmens ar iztrūkstošajiem numuriem vai pat lielākiem. Katrā ziņā šādas numurētu robežakmeņu virknes Latvijā nav daudz, un šogad Raunā pētītā ir viena no pašām lielākajām. Interesanti ir vēl divi fakti. Viens, ka senā muižu robeža vijas cauri mūsdienu Raunas centrālajai daļai, un norāda, ka kādreiz Raunas ciema teritorija bijusi vismaz divu muižu zemēs (viena Raunas muiža, otra – Baižkalna muiža). Otrs – šis robežakmens ar numuru 28 atrodas Raunas ciemā, Cēsu ielas malā, blakus taciņai, vietā, kur garām gājuši un braukuši simtiem cilvēku, bet robežakmens apzināts un izpētīts tikai šogad. Tas, protams, nav ne tuvu vienīgais gadījums, kad daudzi ikdienā ejot garām neatpazīst dabas vai vēstures objektus.

Paldies visiem informācijas sniedzējiem novados un šī gada ekspedīciju dalībniekiem, īpaši – Antrai Priedītei (Auciems un Raiskums) un Ievai Plētienai (Rauna). Vidzemes robežakmeņu izpēti atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds. Plašāks pārskats par šī gada Vidzemes robežakmeņu pētījumiem: www.petroglifi.lv.

Avots:

Latvijas Petrogrifu Centra facebook.com lapa

Reklāma