Izdots Latvijas Valsts vēstures arhīva IV zinātnisko lasījumu „Vēstures lūzumpunkti un robežšķirtnes arhīvu dokumentos” rakstu krājums

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 02.11.2018

Krājumā publicēti deviņu autoru raksti, kuri balstīti 2017. gadā Latvijas Valsts vēstures arhīvā nolasītajos referātos. Publicētie raksti aptver daudzveidīgu tematisko loku, demonstrējot dažādību pētāmajos laika posmos un pētnieku liktajos akcentos.

Rakstu krājumu iespējams iegādāties Latvijas Valsts vēstures arhīvā Rīgā, Slokas ielā 16.

Izdevuma cena EUR 4,18

 

Reklāma