Iznācis rakstu un eseju krājums "Latvijas teritorija agrīni modernā laikmeta politiskajā dimensijā 16.–18. gadsimtā"

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 03.03.2020

Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) ir izdevusi zinātnisku rakstu krājumu "Latvijas teritorija agrīni modernā laikmeta politiskajā dimensijā 16.–18. gadsimtā". Izdevumā ir publicēti starptautisko zinātnisko konferenču ciklā "Valsts pirms valsts" 2018. gadā notikušās trešās konferences materiāli. Konferenču ciklu organizēja LNB sadarbībā ar Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāti (LU VFF). Konferences un materiālu krājuma koncepcijas autore un sastādītāja ir Valda Kļava.

Krājuma atvēršana un ar to saistītais priekšlasījums notiks 4. martā plkst. 17.00 LNB Draugu telpā (1. stāvā) pasākumu cikla "Letonikas lasījumi" ietvaros. Ar priekšlasījumu ""Dusošās ērkšķrozītes" modināšana: dažas refleksijas par jaunāko pētījumu agrīni modernā laikmeta politikā un kultūrā" uzstāsies LU VFF Filozofijas un ētikas nodaļas docente Aija Priedīte-Kleinhofa. Dalība bez maksas.

Krājumā aplūkotā perioda sākumā saira viduslaiku Livonija, un tai piederējušās zemes ieguva kaimiņvalstis, kuras tobrīd veidojās par reģiona lielvarām, piedzīvoja politiskās ietekmes uzplaukumu un modernizācijas procesu diktētas pārmaiņas valstī. Atbilstoši tam tās kārtoja attiecības ar pakļautajām provincēm. Reizē arī Livonija savas pastāvēšanas beigu posmā, Kurzemes hercogiste, Pārdaugavas hercogiste, Zviedru Vidzeme, Poļu Inflantija un Krievijas Baltijas guberņas piekopa savu interešu vadītu politiku un centās sevi noteiktā veidā pozicionēt konkrētās monarhijas ietvaros. Tieši šīs centra un perifērijas attiecības tā brīža valstiskuma attīstības tendenču kontekstā ir grāmatas autoru – pētnieku no Latvijas, Vācijas, Polijas, Zviedrijas, Austrijas un Čehijas – uzmanības centrā. Autori pievērsušies gan politiskajām norisēm, gan ar tām saistītajām kultūras izpausmēm agrīni modernajā laikmetā Latvijas teritorijā.

Krājumu "Latvijas teritorija agrīni modernā laikmeta politiskajā dimensijā 16.–18. gadsimtā" varēs iegādāties LNB Draugu telpā (1. stāvā).

"Letonikas lasījumi" – lekciju un priekšlasījumu cikls, kurā vēsturnieki, literatūrzinātnieki, kultūrvēsturnieki un citi humanitāro un sociālo zinātņu nozaru pētnieki tiek aicināti dalīties pieredzē un pārdomās par jaunākajiem pētījumiem un aktuālām tēmām Baltijas kultūrtelpā.

Avots:

lnb.lv

Reklāma