Iznācis žurnāla "Latvijas Arhīvi" jaunākais numurs

Iznācis žurnāla „Latvijas Arhīvi” jaunākais numurs!
Žurnālu iespējams iegādāties Latvijas Valsts vēstures arhīvā.
Izdevuma cena EUR 3,89.
Iepriekšējā numura raksti bez maksas pieejami ŠEIT.

Saturs

Arhīvi

Ramojus Kraujelis, Valsts atmiņa un arhīvi. Lietuvas pieredze, 7. lpp.
Pēteris Klišs, Jēkabpils rajona izpildu komitejas Kultūras nodaļas dokumenti kā vēstures avots, 20. lpp.

Vēsture

Anita Čerpinska, Kurzemes un Zemgales hercogistes troņa mantošanas jautājums no 1719. līdz 1725. gadam, 38. lpp.
Jānis Šiliņš, Ziemassvētku kaujas un to militārā un politiskā nozīme, 64. lpp.
Elīna Rasnace, Latviešu-somu biedrība, 1932.–1940. gads, 107. lpp.
Alise Ozola, Latvijas Brīvības cīņu pieminekļu atjaunošana, 1987.–1998. gads, 123. lpp.

Vizuālais arhīvs

Lilija Bērziņa, Kinorežisoram Jānim Streičam – 80, 149. lpp.

Arhīvu dzīve

Inga Šteingolde, Astotā Eiropas arhīvu saglabāšanas vadītāju sanāksme, 158. lpp.
Valda Barone, Redzi, dzirdi Latviju!, 163. lpp.
Anda Opoļska, Dokumentu izstāde “Tirgus – cēsnieku labklājības spogulis”, 167. lpp.
Aiga Bērziņa, Latvijas Valsts vēstures arhīva zinātniskie lasījumi “Starpkultūru vēsture Latvijas arhīvu dokumentos”, 170. lpp.
Inga Šteingolde, Fotogrāfija – mirklis vai mūžība?, 174. lpp.
Baiba Blese, Latvijas Arhīvistu biedrības brauciens uz Latgali, 185. lpp.

In Memoriam

Modris Šēnbergs, Rasma Altroka-Eltermane (30.08.1933.–13.10.2016.), 195. lpp.
Imants Lancmanis, Jānis Baltiņš ( 26.03.1951.–02.02.2017.) , 198. lpp.
Recenzijas

Aleksandrs Ivanovs, Memuāru arheogrāfija: Jūliusa Dēringa atmiņas, 201. lpp.

Jaunākā literatūra

Полоцкие грамоты XIII – начала XVI века. Том 1., 2. Отв. ред. А. Л. Хорошкевич; подг.: С. В. Полехов, В. А. Воронин, А. И. Груша, А. А. Жлутко, Е. Р. Сквайрс, А. Г. Тюльпин. Москва: Университет Дмит- рия Пожарского, 2015., 209. lpp.
Lerhis, Ainārs (sast.). Latvijas Republikas oficiālā nostāja Latvijas diplomātiskā dienesta dokumentos 1940.–1991. gadā: Dokumentu krājums. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2015. 399 lpp., 211. lpp.
Ancāne, Anna. Rīgas arhitektūra un pilsētbūvniecība 17. gadsimta otrajā pusē: disertācija. Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2016. 448 lpp.: il., 212. lpp.
Štolls, Pāvels. Latviešu kultūra un brāļu draudze: latviešu kultūras tradīciju čehu konteksti XVII–XX gadsimtā. Rīga: u.c., 2016. 359 lpp., 213. lpp.
Pumpuriņš, Tālis. Cēsu ģerbonis: Cēsu pilsētas ģerboņa attīstības un lietošanas vēsture. Cēsu vēstures un mākslas muzejs, 2017. 112 lpp.: il., 214. lpp.
Kultūrvēstures avoti un Mālpils novads. Mālpils novada pašvaldība, Latvijas Zinātņu akadēmija; sast., red., papild. I. Pauloviča; zin. red. S. Cimermanis. Mālpils: Mālpils novada dome, 2016. 432 lpp.: il., 214. lpp.
Dišlere, Inta, Ozola, Agrita. Muižas laikmetu griežos, 1900– 1939 = Güter in der Wendezeit, 1900–1939. [Tukums]: Tukuma muzejs, 2016. 200 lpp., 215. lpp.

Hronika

2016. gada jūlijs–decembris, 217. lpp.

Avots:

latvijasarhivi.lv