Iznākusi Jura Urtāna grāmata “Dzīve Dzirkaļu pilskalnā”

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 20.01.2018

Vai var dzīvot vienlaikus mūsdienās un senatnē? Laikam jau nevar, taču mēģināt pietuvoties šai senatnes dzīvei var mēģināt. Senatnes pētnieki ir meklējuši un atraduši simtiem metožu kā to darīt. Izmantoti rakstītie avoti un arheoloģiskās liecības, folklora un stāsti, senie attēli un kartes. Pēdējos gados arvien vairāk vēstures izpratnei - laikam tās neakadēmiskajā izpausmē - mēģina tuvoties senās dzīves atdarinātāji, kas būvē senlatviešu koka pilis un mājokļus, darina senlaicīgu keramiku, rotas un ieročus, iejūtas tā laika dzīvē.

Arheologs un kultūras vēsturnieks Juris Urtāns (prof., Dr.hist., Dr. habil. art.) iet līdzīgu, bet tomēr citu ceļu. Savu plašo arheologa, senā reljefa lasīšanas, folkloras un vietvārdu izmantošanas pieredzi viņš izmanto, lai mēģinātu atainot seno dzīvi Krustpils Dzirkaļu pilskalnā. Pilskalns un tā tuvākā apkārtne ir autora privātīpašums, kurā, kopjot ainavu, tiek vadīt ilgs laiks. Atšķirībā no tradicionālajām pētniecības pieejām, autors pilskalnā uzturas un dzīvo ne tikai vasarā, bet arī ziemā un rudenī, ne tikai dienā, bet arī agros rītos un vakaros, ne tikai jaukos laika apstākļos, bet arī putenī un lietū. Autora profesionālo zināšanu apvienojums ar ļoti personīgām izjūtām ļauj grāmatu nosaukt daudznozīmīgi – “Dzīve Dzirkaļu pilskalnā”, saprotot dzīvi pilskalnā gan senos laikos, kā to savu zināšanu un izjūtu robežās redz profesionāls pētnieks, gan mūsdienās, kas vairāk ir autora izjūtas un refleksijas.

Grāmatas atvēršanas svētki notiks 26. janvārī plkst. 15:00 Zilānu Kultūras namā, Krustpils novada Kūku pagasta Zilānos, Laukezera ielā 4.

Avots:

lka.edu.lv

Reklāma