Jauna virtuālā izstāde "BATUN. Par Baltijas tautu brīvību un neatkarību"

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 09.06.2021

Latvijas Nacionālais arhīvs piedāvā jaunu virtuālo izstādi "BATUN. Par Baltijas tautu brīvību un neatkarību", kas caur arhīva dokumentu prizmu atspoguļo lielākās trimdas baltiešu organizācijas BATUN (Baltic Appeal to the United Nations) darbību no 1965. gada līdz 90. gadu sākumam un raksturo šīs organizācijas lomu nacionālpolitiskajos procesos, kas saistīti ar cilvēktiesībām, Baltijas valstu neatkarības atgūšanu un šo valstu uzņemšanu Apvienoto Nāciju Organizācijā.

BATUN bija starptautiska nevalstiska organizācija, kuru 1966.gada februārī Ņujorkā dibināja trimdas igauņu, latviešu un lietuviešu entuziastu grupa. Turpmākos 25 gadus BATUN informēja un lobēja ANO dalībvalstis par PSRS īstenoto koloniālo politiku okupētajās Baltijas valstīs un noziegumiem, kas vērsti pret Baltijas tautām. Lobēšana notika organizējot tikšanās ar ANO dalībvalstu pārstāvjiem Ņujorkā, Ženēvā un Eiropas ārlietu ministrijās. ANO kļuva par izdevīgu forumu, lai starptautiskā mērogā atgādinātu par baltiešiem nodarītajām pārestībām un paturētu Baltijas valstu problēmu dzīvu līdz brīdim, kad būtu pienācis laiks cita veida darbībai. Bez ANO dalībvalstu lobēšanas BATUN nodevās arī dažādiem citiem pienākumiem. Līdz 80.gadu sākumam gandrīz katru gadu bija vajadzība koordinēt kādu akciju vai demonstrāciju. 

1980.gadu beigās BATUN dibināja sakarus ar Baltijas valstu tautas frontēm, informēja ANO un Rietumvalstis par jaunākajiem notikumiem Baltijas valstīs. Pateicoties gadu gaitā izveidotajiem kontaktiem un pieredzei, BATUN organizēja neatkarības kustību līderu un jauno Baltijas valstu valdību pārstāvju tikšanās ar dažādu ANO struktūru un Rietumvalstu valdību amatpersonām, apmācīja valdību pārstāvjus diplomātijā. Līdz ar Baltijas valstu neatkarības starptautisku atzīšanu un to uzņemšanu ANO, BATUN galvenais mērķis bija sasniegts un organizācija pakāpeniski izbeidza savu darbību.

Saite uz izstādi - http://www.archiv.org.lv/diaspora/batun/


Latvijas Nacionālais arhīvs

Reklāma