Kara muzejā atklās ekspozīciju “Latvijas valsts izveidošana un Neatkarības karš. 1918–1920”.

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 09.01.2019

Jaunā ekspozīcija.

2019.gada 11.janvārī plkst. 13.00 Latvijas Kara muzejā tiks atklāta lielākā Latvijā Neatkarības karam veltītā ekspozīcija - “Latvijas valsts izveidošana un Neatkarības karš. 1918–1920”.

“Tikai tām tautām tiesības uz savu valsti, kas grib un spēj to aizstāvēt. Un Latvija to gribēja un izdarīja” [Rīgas atbrīvošanas gada svētki. – Latvijas Vēstnesis- 1920. gada 11. novembris]

Ekspozīcija stāsta par laiku, kad, Pirmajam pasaules karam noslēdzoties, Latvijas iedzīvotāji izmantoja iespēju veidot savu neatkarīgu valsti. Lai to paveiktu, bija jāpārvar dažādi šķēršļi un jāaizstāv sava valsts ar ieročiem rokās. Ekspozīcijā skaidri nolasāms vēstījums – Latvija par spīti daudzajiem pretspēkiem atgūst neatkarību, turklāt šī neatkarība nav saņemta kā dāvana, bet gan smagās cīņās izcīnīta. Ekspozīcija sākas un beidzas ar brīvības tēmu – sākas ar Latvijas Republikas proklamāciju un beidzas ar de facto neatkarību un de iure neatkarības atzīšanu. Vienlaicīgi kopējais vizuālais tēls paredz pāreju no tumšākas atmosfēras ekspozīcijas sākumā uz gaišu un pacilājošu atmosfēru ekspozīcijas noslēgumā.

Izmantojot muzeja krājumā esošos vēstures artefaktus un liecības, papildinot tās ar mūsdienu tehnoloģiju piedāvātajām iespējām, apmeklētājiem būs iespēja iepazīt vienu no Latvijas vēstures sarežģītākajiem posmiem.

Neatkarības karā bija daudz mirkļu, kad Latvijas Republikas liktenis karājās mata galā, taču to izdevās aizstāvēt un nosargāt. Tāpēc Neatkarības karš par spīti daudzām grūtībām un upuriem ir arī Latvijas zelta stunda – varonības un uzvaras laiks.

Ekspozīcijas vizuālais tēls nav viendabīgs, tas sastāv no vairākām vidēm, kuras vizuāli atšķiras un tomēr nav pretrunā viena ar otru – veido harmonisku kopumu. Katra vide atbilst kādai no ekspozīcijas tēmām, tai ir tēmu raksturojošs vizuālais tēls, kas palīdz gan nolasīt tēmu, gan arī veidot vajadzīgo emocionālo iespaidu. Katra no vidēm ir veidota ap kādu centrālo elementu, tādējādi ļaujot apmeklētājam uztvert konkrētās tēmas būtību. Līdzās centrālajiem objektiem atrodas detalizētāka informācija, papildus vizuālie materiāli vai eksponāti, kuros apmeklētāji var iedziļināties, ja šī tēma viņus ir ieinteresējusi.

Jaunā ekspozīcija būs lielākais ar vēstures liecībām piesātinātais vizuāli telpiskais stāsts par Neatkarības karu Latvijā.

Ekspozīcijas autore – LKM vēsturniece Barba Ekmane (mob. tālrunis - 28353470).

Ekspozīcijas dizaina koncepcija un realizācija – Dd studio.

Ekspozīcijas atklāšana – 2019. gada 11. janvārī.

Apmeklētājiem ekspozīcija pieejama bez maksas katru dienu no 2019. gada 12. janvāra līdz 2029. gadam.

Avots:

karamuzejs.lv

Reklāma