Klajā nāk “Latvijas Nacionālā vēstures muzeja rakstu” 29.izdevums

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 13.10.2020

Atvērts jauns Latvijas Nacionālā vēstures muzeja rakstu krājums “Latvijas Nacionālā vēstures muzeja zinātniskie lasījumi 2017.–2019” – 29. izdevums sērijā “Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti”, kas iznāk kopš 1962. gada.

Krājumā publicētie raksti – vairāku gadu garumā veiktu pētījumu rezultāts – veltīti padziļinātai atsevišķu muzeja kolekciju izpētei, kā arī muzeja vēsturei. Toms Ķikuts skrupulozi analizējis muzeja veidošanās pirmos soļus Rīgas Latviešu biedrības (RLB) paspārnē kopš 1869. gada, šķetinot arī diskutablo jautājumu par to, kurš datums uzskatāms par LNVM dibināšanas brīdi, kā arī izsekojis RLB Latviešu muzeja un amatniecības skolas ēkas projektēšanai un celtniecībai un apskatījis Valsts Vēsturiskā muzeja darbību 1920.–30. gados. Numismātikas nodaļas vadītāja Anda Ozoliņa pētījusi muzeja numismātikas krājuma senāko daļu un analizējusi muzeja pieredzi monētu un naudaszīmju eksponēšanā. Vairāki pētnieki (Ingrīda Līga Virse, Anita Meinarte, Līga Ločmele, Arnis Radiņš) pievērsušies neskaidrajai, pretrunīgajai, iespējams, pat neērtajai Latvijas muzeju vēstures daļai – 2. pasaules kara un okupāciju laikam. Vēsturnieks Arnis Strazdiņš sniedzis analītisku pārskatu un skaidrojumu par muzeja apmeklējumu dinamiku no 1894. gada līdz pat 2019. gadam. Muzeja kolekciju pētījumu vidū jaunajā grāmatā ir lasāmi arheoloģijai, etnogrāfijai un faleristikai veltīti raksti.

Grāmata iegādājama LNVM veikalā Brīvības bulvārī 32. Cena 11,10 EUR.

Reklāma