Kristianam Dāvidam Lencam – 300

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 11.01.2021

Medaļa, Vidzemes ģenerālsuperintendenta Kristiana Dāvida Lenca (Lenz) (1720-1798) 50 darba gadi. Drēzdene, K. J. Krīgers. 1792. g. Bronza. Averss.

2020. gada decembrī apritēja 300 gadi kopš dzimis Kristians Dāvids Lencs (Christian David Lenz), 18. gadsimta literāts – Vidzemes mācītājs un superintendents, piētisma atbalstītājs. Lencs ir dzimis Košalinā (Pomerānijā, tagad Polija) 1720. gada 26. decembrī, varkaļu ģimenē. Mācījies vietējā Košalinas skolā, teoloģiju studējis Halles Universitātē Vācijā. Pēc studijām, 1740. gadā, ieradies tagadējās Latvijas teritorijā, kur Upesmuižā strādājis par mājskolotāju Beates Helēnas fon Etingenes (Öttingen) ģimenē. 1742. gadā ordinēts un ievests amatā Rīgā, kļuvis par Dzērbenes draudzes mācītāju, bet no 1749. līdz 1758. gadam strādājis par mācītāju Cesvaines draudzē. 1759. gadā darbu turpinājis Tartu Sv. Jāņa draudzē, kur kā virsmācītājs strādājis 20 gadus. Kopš 1779. gada līdz pat aiziešanai mūžībā 1798. gadā, pildījis Vidzemes ģenerālsuperintendenta un virskonsistorijas priekšsēdētāja amata pienākumus. Dzīves laikā K. D. Lencs bija pievērsies reliģiska satura darbu rakstīšanai un publicēšanai gan vācu, gan latviešu valodā. Īpaši izceļama ir viņa darbība kā literātam, publicējot reliģiskos tekstus latviešu valodā, piemēram, “Sprediķu grāmata pār tiem svētdienu un svētku evaņģeliumiem tām latviešu kristītām draudzībām par labu iztaisīta”.

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājumā ir priekšmetu grupa, kas veltīta Kristiāna Dāvida Lenca 50 gadu darbības teoloģijā jubilejai. Tās ir divas medaļas – sudraba un bronzas, kā arī unikāli pasūtīto medaļu spiedņi, kas darināti 1792. gadā. Vairāk par šiem priekšmetiem lasīt un skatīt virtuālās izstādes attēlus ŠEIT.

Reklāma