Labiekārtota seno kuršu Zegeres pilskalna tūristu taka Žemaitijā

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 10.08.2020

Gegrēnu pilskalnu komplekss. Attēls: visitplunge.lt

Žemaitijas nacionālais parks Lietuvā ziņo, ka pabeigti Gegrēnu pilskalnu kompleksa labiekārtošanas darbi. Atjaunota un papildināta kompleksa taku infrastruktūra (norādes, informācijas stendi, soliņi), izveidotas un paplašinātas skatu stigas, lai apmeklētāji, staigājot pa 1,6km garo Gegrēnu pilskalnu taku, varētu vērot apkārtējās, Žemaitijai raksturīgās ainavas.

Gegrēnu pilskalnu komplekss, kas ir viens no populārākajiem Žemaitijas nacionālā parka apskates objektiem, sastāv no diviem neliela strauta atdalītiem pilskalniem, apmetnes un senkapiem. Komplekss radies mūsu ēras pirmajā tūkstošgadē un pastāvējis līdz 13.gs., kad šeit atradusies 1253.g. sastādītajā Kurzemes bīskapa Heinriha un Livonijas ordeņa vienošanās līgumā par vēl nekristīto kuršu zemju sadalīšanu minētā kuršu Cekļa zemes pils Gegre (Zegere).

Gegrēnu pilskalnu komplekss atrodas (skat. google maps) 6km no Žemaiču Kalvarijas miesta Telšu apriņķa Pluņģes rajonā.

Vairāk par Gegrēnu pilskalnu kompleksa taku ŠEIT: http://zemaitijosnp.lt/wp-content/uploads/gegrenu-piliakalniu-takas.pdf 

Reklāma