Laists klajā "Cēsu pils rakstu" III sējums

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 26.06.2020

Ar Valsts kultūrkapitāla fonds finansiālu atbalstu iznācis Cēsu pils vēsturei, arhitektūrai un arheoloģiskajam mantojumam veltītā zinātnisko rakstu krājuma trešais sējums. Grāmatā lasāmi jaunākie pētījumi par arheoloģisko izrakumu laikā atrastajām senlietām; krājumā arī apkopotas atziņas, kas gūtas pētot 800 gadus seno būvi un ar tās vēsturi saistītos dokumentus.

Grāmatu ievada vēsturnieka Agris Dzenis raksts par Cēsu pili poļu un zviedru valdīšanas laikā. Arhitektūras vēsturnieks Ilmārs Dirveiks sagatavojis pētījumu par daudzveidīgajām apkures ierīcēm, kas savulaik nodrošinājušas siltumu Cēsu pilī. Arhitekts Arturs Lapins apkopojis liecības par pils būvdarbos lietotajiem ķieģeļiem, flīzēm un dakstiņiem. Pētījumu par gredzeniem, kas Cēsu pilī atrasti kopš 1960. gada, piedāvā arheoloģe Ilze Mālkalniete. Vēsturnieks Edgars Plētiens apkopojis rakstīto avotu ziņas par alvas apstrādi Livonijā un lasītājus iepazīstina ar divām 16. gadsimtā darinātām alvas kannām no Cēsu pils arheoloģisko senlietu kolekcijas. Arheologs Eduards Plankājs pievērsies pilī atrasto mūzikas instrumentu – vargānu – izpētei; uz diviem no tiem pētnieks identificējis līdz šim nepamanītas meistara zīmes. Seno ādas izstrādājumu speciāliste Viktorija Bebre sagatavojusi apjomīgu pētījumu par simtiem ādas atradumu (apavu, jostu, maku utt.), ko arheologi atraduši Cēsu pils aizsarggrāvja izrakumos 1980. gados. To, kādi ieroči lietoti pils aizsardzībā un iekarošanas mēģinājumos, atklāj arheologa Rūdolfs Brūzis raksts. Krājumu noslēdz Cēsu pilsdrupu senāko zīmējumu un gravīru apkopojums.
"Cēsu pils rakstu" sastādītājs un atbildīgais redaktors ir Cēsu muzeja Viduslaiku pils nodaļas vadītājs Gundars Kalnins.

Pateicība visiem, kas palīdzēja "Cēsu pils rakstu" trešā sējuma sagatavošanā: Evai Eihmanei, Ievai Kalniņai, Alenam Opoļskim, Jānim Kulmanim, Ievai Zarakovskai, Andai Nordenai, Leldei Beņķei, Aleksam Pluskovskim (Aleks Pluskowski), Andai Bērziņai, Intai Krauklei, Dzintrai Zemītei, Līvai Āboltiņai, Gunai Zommerei, Raitim Jelevičam, Gatim Indrēvicam, Līgai Palmai, Kasparam Kurcenam, Jānim Vīksnam, Kirillam Barišņikovam un Tālim Pumpuriņam. Īpaša pateicība rakstu autoriem: Agrim Dzenim, Artūram Lapiņam, Ilmāram
Dirveikam, Ilzei Mālkalnietei, Edgaram Plētienam, Eduardam Plankājam, Viktorijai Bebrei un Rūdolfam Brūzim.

''Cēsu pils rakstus" var iegādāties Cēsu pils apmeklētāju centrā, Grāmatnīcas "Jānis Roze" un e-veikalā www.janisroze.lv

Avots: Cēsu pils facebook.com lapa

Reklāma